Výsledky vyhľadávania

 1. PARAPATITS, Zsolt. Interactions between climate change, world economics and climate policy. In Acta regionalia et environmentalica : the scientific journal for regional and environmental sciences. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2017. ISSN 1336-5452, 2017, roč. 14, č. 1, pp. 15-23.
  článok

  článok


 2. NOVÁČIKOVÁ, Daša. Environmental issues and reflection of their perception in internet media. In Communications : scientific letters of the University of Žilina. - Žilina : University of Žilina, 2017. ISSN 1335-4205, 2017, vol. 19, no. 1, pp. 30-34.
  článok

  článok


 3. The nature of problem solving : using research to inspire 21st century learning. Edited by: Benő Csapó and Joachim Funke. Paris : OECD, 2017. 270 s. Educational research and innovation. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/education/the-nature-of-problem-solving_9789264273955-en> ISBN 978-92-64-24753-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. Water Risk Hotspots for Agriculture. Paris : OECD, 2017. 194 s. OECD Studies on Water. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/water-risk-hotspots-for-agriculture_9789264279551-en> ISBN 978-92-64-27954-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. Tackling Environmental Problems with the Help of Behavioural Insights. Paris : OECD, 2017. 147 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/environment/tackling-environmental-problems-with-the-help-of-behavioural-insights_9789264273887-en> ISBN 978-92-64-27386-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. OBADI, Saleh Mothana et al. Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky. Recenzenti: Vladimír Gonda, Ľudmila Lipková. 1. vyd. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2017. 382 s. VEGA 2/0005/16, 2/0109/16, 2/0070/15, 2/0182/17, 1/0946/17, 1/0654/16, V-16-100-00. ISBN 978-80-7144-279-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. DUDÁŠ, Tomáš et al. Svetová ekonomika [elektronický zdroj]. Recenzenti: Ľudmila Lipková, Ladislav Mura, René Pawera. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. online [267 s., 18,61 AH]. KEGA 017EU-4/2015. ISBN 978-80-225-4371-2.
  Svetová ekonomika

  elektronická kniha


 8. DUDÁŠ, Tomáš et al. Svetová ekonomika. Recenzenti: Ľudmila Lipková, Ladislav Mura, René Pawera. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 267 s. [18,61 AH]. KEGA 017EU-4/2015. ISBN 978-80-225-4352-1. [Počet ex. : 55, z toho voľných 38, prezenčne 4]

 9. Challenges for financial sector of CEE countries in overcoming problems of economic integration in the EU. International conference on currency, banking and international finance. 9th International conference on currency, banking and international finance : challenges for financial sector of CEE countries in overcoming problems of economic integration in the EU : conference proceedings : 20 and 21 september 2016, Bratislava, Slovak Republic [elektronický zdroj]. Edited by Jana Kotlebová, Mária Širaňová ; reviewers: Eva Horvátová ... [et al.]. 1st ed. Bratislava : EKONÓM, 2016. CD-ROM [350 s., 21 AH]. VEGA 1/0326/15, VEGA 1/0124/14. ISBN 978-80-225-4284-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 10. OSTROM, Elinor. Governing the commons : the evolution of institutions for collective action. Cambridge : Cambridge University Press, 2016. 280 s. ISBN 978-1-107-56978-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]