Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 301  
Vaša otázka: Heslá = "problémy globálne"
 1. KUHNOVÁ, Lenka - STRIČÍK, Michal. Význam energetickej transformácie. In Odpady : minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2024. ISSN 1335-7808, 2024, roč. 24, č. 1, s. 2-5.
  článok

  článok

 2. MORVAY, Karol. Infláciu ovplyvňujeme aj sami. In Pravda. - Bratislava : OurMedia SR, 2023. ISSN 1335-4051, 12. januára 2023, roč. 33, č. 8. Dostupné na : <https://nazory.pravda.sk/analyzy-a-postrehy/clanok/653154-inflaciu-ovplyvnujeme-aj-sami/>
  článok

  článok

 3. OLA, Temitope Peter. United Nations Security Council and Global Stability. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2023. ISSN 1336-1562, 2023, roč. 21, č. 2, s. 135-154.
  článok

  článok

 4. TEPLANOVÁ, Patrícia. Využitie neparametrických metód analýzy prežitia na analýzu vplyvu pohlavia na dĺžku nezamestnanosti. In Journal of Innovations and Applied Statistics : vedecký internetový časopis. - Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU, 2023. ISSN 1338-5224, 2023, roč. 13, č. 1, s. 42-50.
  článok

  článok

 5. ROUBINI, Nouriel. Megahrozby : deset nebezpečí, kterým čelí lidstvo v 21. století, a jak je překonat. 1. vydání. Voznice : LEDA, 2023. 421 s. ISBN 978-80-7335-881-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 6. Development of Cooperative Security : zborník je výstupom z projektu VEGA 1/0842/21 : vývoj kooperatívnej bezpečnosti a pozícia Slovenskej republiky. Editors/zostavovatelia: Juraj Sýkora, Eva Vlková ; reviewers/recenzenti: Martin Grešš, Kristína Baculáková. 1st Edition. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. 60 s. [5,06 AH]. VEGA 1/0842/21. ISBN 978-80-225-5117-5.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. VÁLEK, Juraj. Economic Solutions to the Global Water Crisis. In Nové výzvy v oblasti verejných financií 2023 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5087-1, s. [1-6]. Water4All GA101060874.
  článok

  článok

 8. ČECH, Ľubomír. Searching of Conceptual Solutions of Current's World Security Problems. In Development of Cooperative Security : zborník je výstupom z projektu VEGA 1/0842/21. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5117-5, s. 15-23. VEGA 1/0842/21.
  článok

  článok

 9. KAĽUHA, Pavol - STRIČÍK, Michal. Miera recyklácie komunálneho odpadu ako jeden z hlavných indikátorov odpadového hospodárstva. In Dosahovanie cieľov Agendy 2030 udržateľného rozvoja pod vplyvom celosvetovej pandémie COVID-19 KEGA č. 035EU-4/2022. Medzinárodný vedecký workshop. "Dosahovanie cieľov Agendy 2030 udržateľného rozvoja pod vplyvom celosvetovej pandémie COVID-19 KEGA č. 035EU-4/2022" : zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodného vedeckého workshopu. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5095-6, s. 21-25. KEGA 035EU-4/2022.
  článok

  článok

 10. YILMAZ, Ebru Gül - BIYIKLI, Süreyya İmre - DEMIR, Ceren. Impacts of Technology on Economic Growth: with Difference between Tourism Countries and Industry Countries Aspect Based on Extended Solow Growth Model. In Scientific Papers of the University of Pardubice. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2023. ISSN 1804-8048, 2023, vol. 31, no. 1, s. 1-14.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.