Výsledky vyhľadávania

 1. Alternatives économiques. Quétigny : Alternatives Economiques. iná periodicita. ISSN 0247-3739. Dostupné na : https://www.alternatives-economiques.fr/projet-dalternatives-economiques-070720168677.html
  časopis

  časopis


 2. BAREŠ, Pavel - MERTL, Jiří. Nejvýznamnější překážky uplatnění osob po výkonu tresu odnětí svobody na trhu práce. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha ; Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí - v.v.i., 2017. ISSN 1802-5854, 2017, roč. 11, č. 1, s. 17-25.
  článok

  článok


 3. Talent Abroad: A Review of Moroccan Emigrants. Paris : OECD, 2017. 178 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/talent-abroad-a-review-of-moroccan-emigrants_9789264264281-en> ISBN 978-92-64-26427-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. RIEVAJOVÁ, Eva - KLIMKO, Roman. Aktuálne problémy zamestnanosti v kontexte koordinovaného prístupu EÚ. In Sociální politika 2016 – Nové výzvy v nejisté době. mezinárodní workshop. Sociální politika 2016 – Nové výzvy v nejisté době : sborník odborných textů z mezinárodního workshopu Sociální politika 2016, Praha: 24. listopadu 2016. - Praha : OECONOMICA, 2016. ISBN 978-80-245-2172-5, s. 117-126. VEGA 1/0001/16.
  článok

  článok


 5. ŠKVRNDA, František. Protirečivosť utvárania a pôsobenia bezpečnostnej elity. In Dvadsaťpäť rokov sociologickej rozmanitosti. medzinárodná vedecká konferencia. Dvadsaťpäť rokov sociologickej rozmanitosti : siedme slovensko-české sociologické dni. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2016. ISBN 978-80-223-4146-2, s. 98-116. VEGA 1/064/14.
  článok

  článok


 6. SETNICKÁ, Ivana - SZÜDI, Jaroslava. Strieborná ekonomika ako nová výzva do budúcnosti pre Slovensko. In International scientific conference for Ph.D. students and young scientists. international scientific conference. 9th International scientific conference for Ph.D. students and young scientists: 10, November 2016, Karvina : conference proceedings. - Karvina : Silesian university in Opava, School of business administration in Karvina, 2016. ISBN 978-80-7510-214-0, p. 57-67. VEGA 1/0216/14.
  článok

  článok


 7. MATUŠOVIČ, Martin. Social innovation versus traditional innovation. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 724-733 CD-ROM. VEGA 1/0784/15 (100%).
  článok

  článok


 8. DOČEKAL, Vít - KLIMENT, Pavel. Stereotypizace bezdomovství. In Sociální práce : recenzovaný odborný časopis. - Brno ; Ostrava : Asociace vzdělavatelů v sociální práci : Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě, 2016. ISSN 1213-6204, 2016, roč. 16, č. 5, s. 109-121.
  článok

  článok


 9. Societal security : inclusion-exclusion dilemma : a portrait of the Russian-speaking community in Latvia. Riga : ZINATNE, 2016. 223 s. ISBN 978-9934-549-10-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. KAPLAN, Seth D. Betrayed : promoting inclusive development in fragile states. New York : Palgrave Macmillan, 2016. 294 s. ISBN 978-1-137-51842-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]