Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 50  
Vaša otázka: Heslá = "proces investičný"
 1. BELANOVÁ, Katarína. Availability of External Sources of Finance for Small And Medium – Sized Enterprises in the Slovak Republic. In SGEM 2018. International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. SGEM 2018 : Conference Proceedings : 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts, 19 - 21 March 2018, Vienna Austria. - Sofia : STEF92 Technology, 2018. ISBN 978-619-7408-30-0. ISSN 2367-5659, vol. 5, no. 1.1, pp. 421-427. VEGA 1/0776/16.
  článok

  článok

 2. GRZNÁR, Miroslav. Kapitálová vybavenosť slovenského poľnohospodárstva v kontexte EÚ. In Zhodnotenie efektívnosti financovania projektov na podporu rozvoja podnikania a faktory zvyšovania výkonnosti poľnohospodárskych podnikov II. : [recenzovaný zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4400-9, s. 98-107.
  článok

  článok

 3. SOMOROVÁ, Viera. Facility management v stavebníctve. 1. vydanie. Bratislava : SPEKTRUM STU, 2017. 132 s. ISBN 978-80-227-4720-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. NOVOTNÝ, Josef - SEJKORA, František. Significance of investment precious metals to investors and business environment. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 799-807 CD-ROM.
  článok

  článok

 5. JAKUBEC, Miroslav - KARDOŠ, Peter. Riadenie hodnoty podniku. Recenzovali: Helena Majdúchová, Marek Vážan. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. 281 s. [15,9 AH]. Ekonómia. VEGA 1/0264/15. ISBN 978-80-8168-460-9. [Počet ex. : 17, z toho voľných 7, prezenčne 3]
 6. ŠAJTLAVOVÁ, Tatiana. Proces objektivizácie investičných nákladov v súvislosti s nedokončenými investíciami. In Variácie procesu objektivizácie v ekonomickom znalectve : zborník vedeckých statí. - Žilina : EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2015. ISBN 978-80-554-1091-3, s. 145-150 [CD -ROM].
  článok

  článok

 7. CHALÚPKOVÁ, Eva - FRANEK, Jiří. Application of the analytic hierarchy process method in a comparison of financial leasing and loans. In Ekonomická revue. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2014. ISSN 1212-3951, 2014, roč. 17, č. 2, s. 75-84.
  článok

  článok

 8. KUŠNÍR, Peter. Vplyv daní na ocenenie spoločností v Slovenskej republike. Peter Kušnír. In Nové výzvy v oblasti verejných financií. Workshop. Nové výzvy v oblasti verejných financií : elektronický zborník príspevkov z workshopu : Bratislava, 11. novembra 2014. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3998-2, s. [1-8] CD-ROM.
  článok

  článok

 9. ŠTURC, Boris - HORVÁTOVÁ, Eva - HORVÁT, Ján. Investičné portfólio ako investičný proces. - Registrovaný: Web of Science. In Hradecké ekonomické dny 2014. Mezinárodní vědecká konference. Hradecké ekonomické dny 2014 : ekonomický rozvoj a management regionů : sborník recenzovaných příspěvků, mezinárodní vědecká konference, Hradec Králové, 4. a 5. února 2014. - Hradec Králové : Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2014. ISBN 978-80-7435-368-0, s. 317-321. ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 10. LÓCI, Lukáš - ŠKRINIAR, Pavel. Investovanie slovenských podnikov do cenných papierov v pokrízovom období. In Slovenské hospodárstvo v kontexte tohtoročných výziev a príležitostí : zborník vedeckých príspevkov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3879-4, s. 26-30 CD-ROM. VEGA 1/0396/13.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.