Výsledky vyhľadávania

 1. ELLIOTT, Stuart W. Computers and the Future of Skill Demand. Paris : OECD, 2017. 107 s. Educational Research and Innovation. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/education/computers-and-the-future-of-skill-demand_9789264284395-en> ISBN 978-92-64-28438-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 2. Better Use of Skills in the Workplace : Why it Matters for Productivity and Local Jobs. Paris : OECD/ILO, 2017. 193 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/employment/better-use-of-skills-in-the-workplace_9789264281394-en> ISBN 978-92-64-28138-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 3. JAROŠOVÁ, Jana. Rotácia práce zvyšuje flexibilitu podniku. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1335-1583, 2017, roč. 22, č. 3, s. 248-253.
  článok

  článok


 4. MATULČÍKOVÁ, Marta. Kompetencie a požiadavky zamestnávateľských subjektov na absolventov pri vstupe do pracovného procesu. In Kompetence studentů a absolventů škol - teoretická východiska a příklady dobré praxe. - Praha : Česká andragogická společnost, 2017. ISBN 978-80-906894-0-4, s. 103-133 [1,74 AH].
  článok

  článok


 5. SZARKOVÁ, Miroslava. Zmeny v pracovnom procese a ich psychosomatické dôsledky (dopady). In Ekonomika, financie a manažment podniku - 2017 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4435-1, s. 635-640 CD-ROM. VEGA 1/0662/15, KEGA 14EU-4/2016.
  článok

  článok


 6. MATULČÍKOVÁ, Marta. Ďalšie profesijné vzdelávanie v podniku z pohľadu vybraných spôsobov organizácie vzdelávania. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2016. ISSN 1337-9313, 2016, roč. 8, č. 1, s. 6-18 online. KEGA 014EU-4/2016.
  článok

  článok


 7. SZARKOVÁ, Miroslava. Psychológia pre manažérov. Recenzovali: Teodor Kollárik, Jozef Papula. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2016. 259 s. [28 AH]. ISBN 978-80-7552-175-0. [Počet ex. : 19, z toho voľných 10, prezenčne 3]

 8. FARKAŠOVÁ, Viera. Inovatívne prístupy v organizácii práce žien. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2015. ISSN 1337-0448, 2015, roč. 9, č. 9-10, s. 111-112.
  článok

  článok


 9. ARTEMOV, Andrey. Základní lexikální jednotky konceptu "pracovní činnost" v ruštině v komparaci s češtinou. In Auspicia : recenzovaný časopis pro otázky společenských a humanitných věd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2015. ISSN 1214-4967, 2015, roč. 12, č. 2, s. 79-90.
  článok

  článok


 10. MINÁRIK, Peter. Návrat do práce po materskej dovolenke - úspešný projekt či ilúzia? In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2015. ISSN 1339-2433, 2015, roč. 7, č. 2, s. 36-37.
  článok

  článok