Výsledky vyhľadávania

 1. ŠPROCHA, Branislav. Deti, mladiství a mladí dospelý na Slovensku optikou demografie. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2016. ISSN 1210-1095, 2016, roč. 26, č. 3, s. 29-47.
  článok

  článok

 2. MIKULIČ, Kamil. Modernizácia v podmienkach firmy a jej ekonomické výsledky : (súčasné problémy makro prostredia v riadení firmy - skúsenosti IDC Holding a.s). In Manažment podnikania a vecí verejných - dialógy : vedecko-odborný časopis Slovenskej akadémie manažmentu. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2015. ISSN 1337-0510, 2015, roč. 10, č. 28, s. 6-18.
  článok

  článok

 3. GERTLER, Ľubomíra - SIVÁK, Rudolf. Symmetric recessions and asymmetric recoveries. - Registrovaný: Web of Science. In Financial management of firms and financial institutions. International scientific conference. Financial management of firms and financial institutions : proceedings : 10th international scientific conference : 7th - 8th september 2015, Ostrava, Czech Republic. - Ostrava : VŠB - Technical university of Ostrava, 2015. ISBN 978-80-248-3865-6. ISSN 2336-162X, s. 277-283 CD-ROM.
  článok

  článok

 4. KNAPIK, Peter. Politické a ekonomické riešenia dlhovej krízy (paradoxy, protirečenia, makro-mikro). In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2014. ISSN 1337-7493, 2014, roč. 7, č. 26, s. 197-212. VEGA 1/105712.
  článok

  článok

 5. GREGOR, Milan. Cyklický vývoj kapitalistickej ekonomiky a predvídanie budúceho vývoja. In ProIN : produktivita a inovácie. - Žilina : CEIT, 2014. ISSN 1339-2271, 2014, roč. 15, č. 4, s. 90-95.
  článok

  článok

 6. TOKÁROVÁ, Mária. Základné všeobecné východiská, príčiny a problémy fenoménu kríza. In Sociálno-ekonomický obzor : recenzovaný odborný on-line časopis. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2013. ISSN 1339-2387, marec 2013, roč. 1, č. 1, s. 37-45 online. VEGA č. 1/01/103/12. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0167840/1_vydanie_marec_2013.pdf>
  článok

  článok

 7. ŠMIHULA, Daniel. O kríze trochu inak. In Goodwill : mesačník o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2013. ISSN 1337-9798, 2013, roč. 5, č. Máj-Jún, s. 10-13. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0169963/GW006_2013_lowres.pdf>
  článok

  článok

 8. KNAPIK, Peter. Reprodukčný proces v období krízy. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2013 : [zborník]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3662-2, s. 226-252, CD-ROM. VEGA 1/1057/12.
  článok

  článok

 9. TKÁČOVÁ, Andrea - BÁNOCIOVÁ, Anna. Kompozitný predstihový indikátor hospodárskeho cyklu Slovenska. In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2013. ISSN 1212-3609, 2013, roč. 16, č. 3, s. 34-46.
  článok

  článok

 10. JONÁŠ, Ján. Hayek verzus Keynes : nechať ekonomiku tak, alebo ju riadiť cez štát? In Investor : financie & investície & poradenstvo. - Bratislava : ECOPRESS, 2012. ISSN 1335-8235, apríl 2012, roč. 13, č. 4, s. 20-21.
  článok

  článok