Výsledky vyhľadávania

 1. Štvrťstoročie sociológie na samostatnom Slovensku. Vedecká konferencia. Štvrťstoročie sociológie na samostatnom Slovensku : zborník príspevkov z vedeckej konferencie konanej 23. – 24. mája 2018 (Bratislava, Slovensko). 1. vydanie. Bratislava : STIMUL, 2018. online 274 s. ISBN 978-80-8127-231-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. KHORAKIAN, Alireza - JAHANGIR, Mostafa. The Impact of Social Network on the Innovative Behavior of it Professionals: What is the Role of Sharing Mistakes? In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2018. ISSN 1212-3609, 2018, roč. 21, č. 3, s. 188-204.
  článok

  článok

 3. Gospodarka - Zmiany - Zarządzanie 2018 : Nowoczesne koncepcje zarządzania z: VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa, (Sosnowiec, Polska). Recenzenci: Helene Kościelniak, Zbigniew Widera. 1. edycja. Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza Humanitas, 2018. [185 s.]. ISBN 978-83-66165-08-3.
 4. ČIPKOVÁ, Tamara - JANSKÁ, Petra. O Cochemskej praxi a možnostiach jej uplatnenia v Slovenskej republike. In Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae : vedecký časopis Právnickej fakulty. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. ISSN 1336-6912, 2017, roč. 36, č. 2, s. 106-121.
  článok

  článok

 5. REHÁK, Štefan. Mestá v ekonomike ekonomika v mestách. In URBANITA : časopis o územnom plánovaní. - Bratislava : Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, 2016. ISSN 0139-5912, 2016, roč. 28, č. 1-2, s. 46-47.
  článok

  článok

 6. ŠKVRNDA, František. Svetová politika a bezpečnosť v roku 2015. In Literárny týždenník : časopis Spolku slovenských spisovateľov. - Bratislava : Spolok slovenských spisovateľov, 2016. ISSN 0862-5999, 2016, roč. 29, č. 1-2, s. 6.
  článok

  článok

 7. MATUŠOVIČ, Martin. Diagnosis of process and impact differences social and classic innovation. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 715-723 CD-ROM. VEGA 1/0784/15 (100%).
  článok

  článok

 8. BRYMAN, Alan. Social research methods. 5th ed. Oxford : Oxford University Press, 2016. 747 s. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/7r47GfWxmD> ISBN 978-0-19-968945-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 9. TOMEŠ, Igor. Prof. Igor Tomeš: 10x o sociální politice. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2015. ISSN 1802-5854, 2015, roč. 9, č. Mimořádné č., s. 9-158. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0204208/FSP-2015-spec.pdf>
  článok

  článok

 10. ŠKVRNDA, František. O teoretických východiskách chápania vojenskej elity SR a rámci jej skúmania. In Slovensko 10 rokov v Európskej únii. výročná konferencia. Slovensko 10 rokov v Európskej únii : zborník z výročnej konferencie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV: Bratislava, 25.– 26. apríla 2014. - Bratislava : Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV, 2015. ISBN 978-80-85447-24-8, s. 48-66.
  článok

  článok