Výsledky vyhľadávania

 1. VALACHOVÁ, Andrea. Index lepšieho života ako jeden z ukazovateľov kvality ekonomického rastu. In Makroekonomické súvislosti hospodárskej politiky v globalizovanej spoločnosti : vedecké state riešiteľov projektu OP VaV: Vytvorenie excelentného pracoviska pre ekonomický výskum na riešenie civilizačných výziev v 21. storočí“ (ITMS 26240120032) spolufinancovaného zo zdrojov Európskej únie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4621-8, s. 6-12 CD ROM. ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 2. The Economic Development of Europe's Regions : A Quantitative History Since 1900. Edited by: Joan Ramón Rosés and Nikolaus Wolf. Abingdon : Routledge/Taylor & Francis Group, 2019. 436 s. Routledge Explorations in Economic History. ISBN 978-0-415-72338-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 3. HAŠKOVÁ, Simona - VOLF, Petr - MACHOVÁ, Veronika. Economic Convergence of Czech Regions in Terms of GDP and Unemployment Rate in Response to FDI Flows: Do Businesses and Regions Flourish? In AD ALTA : journal of interdisciplinary research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2019. ISSN 2464-6733, 2019, vol. 9, no. 1, s. 326-329.
  článok

  článok

 4. FURKOVÁ, Andrea - CHOCHOLATÁ, Michaela. Spatial Interactions and the Regional Employment in the EU. In SOR 2019 (SOR '19: Symposium on Operational Research). International Symposium. SOR 2019 (SOR '19: Symposium on Operational Research) : Proceedings of the 15th International Symposium on Operational Research, September 25-27, 2019 (Bled, Slovenia). - Ljubljana : Slovenian Society Informatika, 2019. ISBN 978-961-6165-55-6, s. 555-560 online. VEGA 1/0248/17.
  článok

  článok

 5. BARTOŠ, Adam. Economic Features of V4 Countries Environment and Impact on the Business. In Marketing management, trade, financial and social aspects of business (MTS 2017). International scientific conference. New trends in process control and production management : proceedings of the international conference on marketing management, trade, financial and social aspects of business (MTS 2017), 18-20 may, 2017, Košice, Slovak Republic and Tarnobrzeg, Poland. - Leiden : CRC Press/Balkema, 2018. ISBN 978-1-138-05885-9, pp. 33-36. VEGA 1/0709/15, VEGA 1/0128/15.
  článok

  článok

 6. KOŠŤÁLOVÁ, Zuzana. Macroeconomic Determinants of Non-Performing Loans in the Slovak Banking Sector. In EDAMBA @ EUBA 2018. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA @ EUBA 2018 : Capacity and Resources for Sustainable Development: The Role of Economics, Business, Management and Related Disciplines. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM (publishing house), 2018. ISBN 978-80-225-4571-6, s. 247-255. VEGA 1/0693/17.
  článok

  článok

 7. LINHARTOVÁ, Veronika. Factors Influencing the Foreign Direct Investment Inflow in the Czech Republic. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2018. ISSN 1212-415X, 2018, roč. 18, č. 1, s. 36-46.
  článok

  článok

 8. ČERNOHORSKÁ, Liběna - KLEJZAR, Vladimír. Dopady (ne)konvenčních měnových politik vybraných centrálních bank na HDP a inflaci. In Scientific papers of the University of Pardubice. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2018. ISSN 1804-8048, 2018, no. 42, pp. 29-40.
  článok

  článok

 9. CZESANÝ, Slavoj. Zdroje a důsledky finanční a hospodářské nestability makroekonomického vývoje USA v současném století. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2018. ISSN 1801-7118, 2018, roč. 14, č. 4, s. 21-33.
  článok

  článok

 10. FERANECOVÁ, Adela - HERBRIK, Gabriel. Environmental Taxes in Slovakia. In Quality and Leading Innovation. International Scientific Conference. Quality and Leading Innovation IV. : Proceedings From the International Scientific Conference : 25th - 28th September 2018, Košice, Uzhgorod. - Košice : University of Economics, Faculty of Business Economics with seat in Košice, 2018. ISBN 978-617-589-165-0, pp. 21-27 CD-ROM.
  článok

  článok