Výsledky vyhľadávania

 1. BURGER, Ivan. Výzva produktivity a konkurencieschopnosti: : tri piliere výkonnosti podnikových lídrov. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2009. ISSN 1335-1729, 4/2009, roč. 14, zoš. 55, s. 19 - 24.
  článok

  článok


 2. Ako zvýšiť produktivitu tímovej práce? In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2008. ISSN 1335-1729, 3/2008, roč. 13, zoš. 50, s. 8-10.
  článok

  článok


 3. Agricultural policies in Costa Rica. Paris : OECD, 2017. 189 s. OECD food and agricultural reviews. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/agricultural-policies-in-costa-rica_9789264269125-en> ISBN 978-92-64-26911-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]

 4. OECD reviews of innovation policy: Costa Rica 2017. Paris : OECD, 2017. 167 s. OECD reviews of innovation policy. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-reviews-of-innovation-policy-costa-rica-2017_9789264271654-en> ISBN 978-92-64-27163-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. OECD economic surveys: Australia 2017 : march 2017. Volume 2017/6. Paris : OECD, 2017. 135 s. OECD economic surveys. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-australia-2017_eco_surveys-aus-2017-en> ISBN 978-92-64-27149-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. MEGYESIOVÁ, Silvia. Productivity by regions of the Slovak economy after joining the EU. In Transformation of international economic relations: modern challenges, risks, opportunities and prospects : collective monograph [elektronický zdroj]. - Riga : ISMA University, 2017. ISSN 1492-8965, pp. 45-54 online.
  článok

  článok


 7. Agricultural policies in the Philippines. Paris : OECD, 2017. 209 s. OECD food and agricultural reviews. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/title-agricultural-policies-in-the-philippines_9789264269088-en> ISBN 978-92-64-26909-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]

 8. LACKO, Roman - HURNÝ, František. Zmena produktivity v baníctve Slovenskej republiky. In Nové trendy v manažmente a marketingu 2017. Vedecký workshop. Nové trendy v manažmente a marketingu 2017 : elektronický zborník abstraktov z vedeckého workshopu : Horný Smokovec, Vysoké Tatry, 30.-31.3.2017 [elektronický zdroj]. - Košice : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4383-5, s. 19 CD-ROM.
  článok

  článok


 9. POSTEUCǍ, Alin - SAKAMOTO, Shigeyasu. Manufacturing cost policy deployment (MCPD) and methods design concept (MDC) : the path to competitiveness. Boca Raton : CRC Press/Taylor & Francis Group, 2017. xxxi, 401 s. ISBN 978-1-4987-8557-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. Research: tendencies and prospects. International scientific and practical conference. Research: tendencies and prospects : collection of scientific articles : international scientific and practical conference : [28.4.2017, Mexico City, Mexico] [elektronický zdroj]. Reviewers: Valery Babich, Jarosław Jerzy Turłukowski. 1st ed. Mexico City : Editorial Arane, S.A. de C.V., 2017. online [284 s.]. ISBN 978-0-9942661-5-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha