Výsledky vyhľadávania

 1. ČNB v roce 2019: nová pravidla, která padla kvůli Covidu. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2020. ISSN 1212-4273, 2020, roč. 27, č. 5, s. 32-34.
  článok

  článok

 2. BOHÁČEK, Tomáš. Nástroje menovej politiky ECB a situácia na peňažnom trhu v roku 2018. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2019. ISSN 1335-0900, Apríl 2019, roč. 27, č. 2, s. 2-6.
  článok

  článok

 3. ŠVÁBOVÁ, Lucia - KRAMAROVÁ, Katarína - ĎURICA, Marek. Prediction Model of Firm´s Financial Distress. In Ekonomicko-manažérske spektrum : vedecký časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy spojov Žilinskej univerzity v Žiline. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2018. ISSN 2585-7258, 2018, roč. 12, č. 1, s. 16-29.
  článok

  článok

 4. BEDRETDINOV, Rafik. Kdy začne další finanční krize ? In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal. - Bratislava : Derivát, 2017. ISSN 1336-5711, 2017, roč. 14, č. 3, s. 1-10.
  článok

  článok

 5. MATOŠKOVÁ, Dagmar - GÁLIK, Jozef. Trh s hovädzím a bravčovým mäsom a jeho prognóza do roku 2020. In Ekonomika poľnohospodárstva. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2016. ISSN 1338-6336, 2016, roč. 16, č. 1, s. 87-105 online.
  článok

  článok

 6. MATOŠKOVÁ, Dagmar - GÁLIK, Jozef. Trh s mliekom a mliečnymi výrobkami a jeho prognóza do roku 2020. In Ekonomika poľnohospodárstva. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2016. ISSN 1338-6336, 2016, roč. 16, č. 2, s. 44-62 online.
  článok

  článok

 7. Global trends to 2030: can the EU meet the challenges ahead? [elektronický zdroj]. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2015. online [79 s.]. Dostupné na : <http://dx.doi.org/10.2796/25769> ISBN 978-92-79-38394-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. DOMONKOS, Tomáš - JÁNOŠOVÁ, Miroslava - OSTRIHOŇ, Filip. Modelovanie dlhodobých efektov starnutia v SR. In Strieborná ekonomika - potenciál na Slovensku. - Bratislava : Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, 2014. ISBN 978-80-7144-234-9, s. 301-327.
  článok

  článok

 9. RAJCANIOVÁ, Miroslava - DRÁBIK, Dušan - CIAIAN, Pavel. How Policies Affect International Biofuel Price Linkages. In Energy policy. - United Kingdom : Elsevier, 2013. ISSN 0301-4215, 2013, vol. 59, no. August, pp. 857-865.
  článok

  článok

 10. VOJTKOVÁ, Mária. Analýza vývoja potravinovej a jadrovej inflácie v SR a jej vplyv na celkovú infláciu. In Aktuálne otázky meny, bankovníctva a finančných trhov : zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára : Bratislava, 7. novembra 2011. - Bratislava : Vydavateľstvo Fin Star, 2011. ISBN 978-80-970244-6-8, [S. 1-13]. VEGA 1/0542/09.
  článok

  článok