Výsledky vyhľadávania

 1. KLIEŠTIK, Tomáš et al. Remaining Financially Healthy and Competitive: The Role of Financial Predictors. In Journal of Competitiveness : Scientific Journal from the Field of Management and Economics. - Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2020. ISSN 1804-1728, 2020, vol. 12, no. 1, pp. 74-92 online.
  článok

  článok

 2. LUKAČKOVÁ, Andrea. Prediction of the Failure of the Enterprise through Rating Models Created in Slovak Market Conditions. In EDAMBA 2019. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2019 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4704-8, pp. 317-327 online. VEGA 1/0240/20.
  článok

  článok

 3. ČNB v roce 2019: nová pravidla, která padla kvůli Covidu. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2020. ISSN 1212-4273, 2020, roč. 27, č. 5, s. 32-34.
  článok

  článok

 4. CZESANÝ, Slavoj. Mezinárodní komparace ekonomiky ČR v předkrizové a současné krizové fázy hospodářskeho cyklu. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2020. ISSN 1212-4273, 2020, roč. 27, č. 6, s. 46-49.
  článok

  článok

 5. PECH, Martin - PECHOVÁ, Lucie. The Evaluation of the Success Rate of Corporate Failure Prediction in a Five-Year Period. In Journal of Competitiveness : Scientific Journal from the Field of Management and Economics. - Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2020. ISSN 1804-1728, 2020, vol. 12, no. 1, pp. 108-124 online.
  článok

  článok

 6. KAPITÁNOVÁ, Tatiana. Obchod v čase korony. In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2020. ISSN 1805-0549, 5-6/20, č. 53, (2020.
  článok

  článok

 7. KAYA, Gozde. Brexit: An Assessment of the Unprecedented Divorce Story and the Long Path to Ex-Membership. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2020. ISSN 1857-7431, 2020, vol. 16, no. 17, pp. 1-28.
  článok

  článok

 8. GASPARENIENE, Ligita - REMEIKIENĖ, Rita. ARIMA Model for Predicting the Development of the Price of Gold: European Approach. In Ekonomicko-manažérske spektrum. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2020. ISSN 2585-7258, 2020, vol. 14, no. 1, pp. 87-96.
  článok

  článok

 9. SEPPELFRICKE, Peter. Unternehmensbewertungen : Methoden, Übersichten und Fakten für Praktiker. 1. Auflage. Stuttgart : Schäffer-Poeschel, 2020. 470 s. ISBN 978-3-7910-4734-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. KOLKOVÁ, Andrea. The Application of Forecasting Sales of Services to Increase Business. In Journal of Competitiveness : Scientific Journal from the Field of Management and Economics. - Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2020. ISSN 1804-1728, 2020, no. 2, pp. 90-105.
  článok

  článok