Výsledky vyhľadávania

 1. KOMÁREK, Jaroslav et al. Higher education for higher competitiveness. In Journal of Efficiency and Responsibility in Education and Science [elektronický zdroj]. - Prague : Faculty of Economics and Management Czech University of Life Sciences Prague, 2017. ISSN 803-1617, 2017, vol. 10, no. 2, pp. 34-43, online.
  článok

  článok


 2. CHMELÁROVÁ, Zuzana - VARELA CANO, Diana Patricia. Názory študentov ekonomických odborov na projektové vyučovanie. In Autoevaluační kultura a kvalita vzdělávání. Mezinárodní vědecká konference. Autoevaluační kultura a kvalita vzdělávání : sborník recenzovaných příspěvků mezinárodní vědecké [elektronické] konference : [Praha, Česko, 1.5.2017] [elektronický zdroj]. - Praha : Extrasystem, 2017. ISBN 978-80-87570-36-4, s. 51-57 online. KEGA 022/EU-4/2016.
  článok

  článok


 3. DŽUBÁKOVÁ, Martina. Quality label for technical study programs is closer : Accreditation centre ZSVTS, Slovakia. In SCHOLA 2016 : pedagogy and didactics in technical education. International scientific conference. SCHOLA 2016 : proceedings of 12th international conference Schola 2016, Pedagogy and didactics in technical education : 6th to 7th december 2016, Prague, Czech Republic [elektronický zdroj]. - Praha : Czech Technical University in Prague, 2017. ISBN 978-80-01-06112-1, pp. 133-135 online.
  článok

  článok


 4. FECENKO, Jozef. Ocenenie študijného programu Aktuárstvo. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2017. ISSN 1339-987X, 2017, roč. 15, č. 1, s. 96 online.
  článok

  článok


 5. ANÝŽOVÁ, Petra. Návratnost terciárního vzdělávání v růstu kompetencí a platu: mezinárodní srovnání. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2017. ISSN 0049-1225, 2017, roč. 49, č. 1, s. 150-152.
  článok

  článok


 6. HIGGINS, Martyn. Conflicting and competing roles and expectations: the conundrum of failing social work students on placements. In ERIS Journal: English edition of the Sociální práce/Sociálna práca/Czech and Slovak social work : reviewed scientific journal for fields of social work. - Brno : Association of Educators in Social Work ; Ostrava : European Research Institute for Social Work, 2017. ISSN 1213-6204, Winter 2017, vol. 17, no. 1, p. 38-46.
  článok

  článok


 7. BROKEŠOVÁ, Zuzana - KOLLÁROVIČ, Patrik. Adverse selection in insurance market: classroom experiment. In Aktuárska veda v teórii a v praxi 2017 : recenzovaný zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4438-2, s. 9-18 CD-ROM. KEGA 034EU-4/2016.
  článok

  článok


 8. ČEKANOVÁ, Katarína - PAULIKOVÁ, Alena - RUSKO, Miroslav. Sustainable development - a methodology of assessing the level of implementation of principles sustainable development at technical universities in Slovakia. In Interdisciplinarity in theory and practice : journal for presentation of interdisciplinary approaches in various fields [elektronický zdroj]. - Arad : Adoram, 2017. ISSN 2344-2409, 2017, no. 12, pp. 27–34 online. VEGA 1/0990/15.
  článok

  článok


 9. FRÁNEK, Tomáš - KELBLOVÁ, Lucie. Gender není sprosté slovo. Rovnost existuje, bariéry pro ženy ale nemizí. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2017. ISSN 0026-8720, 2017, roč. 52, č. 12, s. 28-29.
  článok

  článok


 10. MAJERNÍK, Milan et al. Educational and communication support for globalized development strategies by profiling graduates in the field of economics and business management. In Globalization and its socio-economic consequences. International scientific conference. Globalization and its socio-economic consequences : proceedings : 17th international scientific conference : 4th – 5th october 2017, Rajecke Teplice, Slovak Republic : part I. - VI. [elektronický zdroj]. - Žilina : University of Žilina, 2017. ISBN 978-80-8154-212-1, part 3, pp. 1460-1467 online. VEGA 1/0936/15.
  článok

  článok