Výsledky vyhľadávania

 1. KOMÁREK, Jaroslav et al. Higher education for higher competitiveness. In Journal of Efficiency and Responsibility in Education and Science [elektronický zdroj]. - Prague : Faculty of Economics and Management Czech University of Life Sciences Prague, 2017. ISSN 803-1617, 2017, vol. 10, no. 2, pp. 34-43, online.
  článok

  článok


 2. CHMELÁROVÁ, Zuzana - VARELA CANO, Diana Patricia. Názory študentov ekonomických odborov na projektové vyučovanie. In Autoevaluační kultura a kvalita vzdělávání. Mezinárodní vědecká konference. Autoevaluační kultura a kvalita vzdělávání : sborník recenzovaných příspěvků mezinárodní vědecké [elektronické] konference : [Praha, Česko, 1.5.2017] [elektronický zdroj]. - Praha : Extrasystem, 2017. ISBN 978-80-87570-36-4, s. 51-57 online. KEGA 022/EU-4/2016.
  článok

  článok


 3. DŽUBÁKOVÁ, Martina. Quality label for technical study programs is closer : Accreditation centre ZSVTS, Slovakia. In SCHOLA 2016 : pedagogy and didactics in technical education. International scientific conference. SCHOLA 2016 : proceedings of 12th international conference Schola 2016, Pedagogy and didactics in technical education : 6th to 7th december 2016, Prague, Czech Republic [elektronický zdroj]. - Praha : Czech Technical University in Prague, 2017. ISBN 978-80-01-06112-1, pp. 133-135 online.
  článok

  článok


 4. FECENKO, Jozef. Ocenenie študijného programu Aktuárstvo. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2017. ISSN 1339-987X, 2017, roč. 15, č. 1, s. 96 online.
  článok

  článok


 5. DVORSKÝ, Ján - SOPKOVÁ, Gabriela - JANOŠKOVÁ, Monika. Evaluation of the social environment and acess to financial resources for business: case study of the Czech and Sloval Republic. In Ekonomicko-manažérske spektrum : vedecký časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy spojov Žilinskej univerzity v Žiline. - Žilina : Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity, 2017. ISSN 1337-0839, 2017, roč. 11, č. 1, s. 62-73. IGA/FaME/2017/006.
  článok

  článok


 6. Rektorát a celouniverzitné ústavy a pracoviská Ekonomickej univerzity v Bratislave : akademický rok 2017/2018. Zostavili: Jana Čajkovičová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 47 s. ISBN 978-80-225-4413-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]

 7. Sprievodca štúdiom na Fakulte aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave : akademický rok 2017/2018. Zostavili: Eva Stradiotová, Jana Čajkovičová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 87 s. ISBN 978-80-225-4412-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]

 8. Sprievodca štúdiom na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave : akademický rok 2017/2018. Zostavili: Anita Romanová, Peter Markovič, Jana Čajkovičová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 130 s. ISBN 978-80-225-4409-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]

 9. Sprievodca štúdiom na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave : akademický rok 2017/2018. Zostavili: Erika Neubauerová, Miriam Kotesová, Jana Čajkovičová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 152 s. ISBN 978-80-225-4406-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]

 10. Sprievodca štúdiom na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave : akademický rok 2017/2018. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 116 s. ISBN 978-80-225-4410-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]