Výsledky vyhľadávania

 1. KOŠŤÁL, Igor. Measuring Selected Parameters of a Workload in a Distributed .Net Application by Performance Counters. - Registrovaný: Scopus. In International Conference on Military Technologies 2017. ICMT 2017. Proceedings of the 2017 International Conference on Military Technologies (ICMT) : Brno, Czech Republic, 31 May - 2 June 2017. - Brno : University of Defence, 2017. ISBN 978-1-5386-1988-9, p. 440-446.
  článok

  článok

 2. KOŠŤÁL, Igor. Effective testing of precision of a motion of the tool center point of the KUKA industrial welding robot in its various operating modes. - Registrovaný: Scopus. In Inter-Academia 2016. International conference. Advances in intelligent systems and computing [AISC] : Recent global research and education: Technological challenges : Proceedings of the 15th International conference on global research and education Inter-Academia 2016 : September 26-28, 2016, Warsaw, Poland. - Cham : Springer International Publishing, 2017. ISBN 978-3-319-46489-3. ISSN 2194-5357, 2017, vol. 519, pp. 379-386.
  článok

  článok

 3. KOŠŤÁL, Igor. A .NET application searching for deleted, modified and added statements into control programs of the KUKA industrial welding robot during its testing. In Mechatronics 2015. International conference. Advanced mechatronics solutions : advances in intelligent systems and computing 393 : 11th International conference Mechatronics 2015 : September 21-23, 2015 Warsaw, Poland. - Switzerland : Springer international publishing, 2016. ISBN 978-3-319-23923-7, pp. 627-635.
  článok

  článok

 4. ČERNÝ, Matej. Zjednodušenie obstarávacieho procesu aplikačného softvéru. In Paradigmy informačného manažmentu : recenzovaný zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4347-7, s. [1-8] CD-ROM.
  článok

  článok

 5. ČERNÝ, Matej - BODIŠ, Miloš. Procesný prístup v oblasti IS/IT so zameraním na obstaranie aplikačného softvéru. In Paradigmy informačného manažmentu : recenzovaný zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4347-7, s. [8-14] CD-ROM.
  článok

  článok

 6. SYNEK, Miloslav - KISLINGEROVÁ, Eva. Podniková ekonomika. 6. přeprac. a dopl. vyd. Praha : C. H. Beck, 2015. xxviii, 526 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7400-274-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 7. ČAPLÁNOVÁ, Anetta et al. Monitoring and Analysis of Vital Physiological Parameters Using PDA Devices. In Radioelektronika 2014. International conference. Radioelektronika 2014 : [proceedings] : 24th international conference : april 15 -16, 2014, Bratislava, Slovak Republic. - New York : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2014. ISBN 978-1-4799-3713-4, s. [1-4] CD-ROM.
  článok

  článok

 8. SIMANOVÁ, Barbora. Odhad parametrov funkcií kopula pomocou programovacieho jazyka Visual Basic for Application. In Praktické využívanie softvérovej podpory v oblasti aktuárských vied. Vedecká konferencia. Praktické využívanie softvérovej podpory v oblasti aktuárských vied : [zborník abstraktov] : vedecká konferencia KMA FHI EU v Bratislave zameraná na vzdelávanie učiteľov predmetov v študijnom programe Aktuárstvo : 30. júna – 2. júla 2014, vzdelávacie zariadenie EU, Virt, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3872-5, s. 19 CD-ROM.
  článok

  článok

 9. BOLEK, Vladimír. [Ekonomické aplikácie v MS OFFICE]. In Ekonóm : spravodajca Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonóm, 2013, 2013, č. november, s. 1 [2,58 NS] online. Recenzia na: Ekonomické aplikácie v MS Office / Mojmír Kokles a kolektív ; recenzenti: Peter Markovič, František Sudzina. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. - ISBN 978-80-225-3532-8. Dostupné na : <http://www.euba.sk/ekonom/?p=1536>
  článok

  článok

 10. SLANINKA, František. Optimalizácia zaisťovacieho programu poisťovne - návrh softvérovej aplikácie. In Actuarial science in theory and in practice : proceedings from the 9th international scientific conference : 7th November 2013, Bratislava, Slovakia. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3639-4, s. 142-151. VEGA 1/0931/11.
  článok

  článok