Výsledky vyhľadávania

 1. GEJDOŠOVÁ, Slavomíra. Právna ochrana zamestnávateľa voči zamestnancovi v prípade počítačového programu ako zamestnaneckého diela. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2018. ISSN 1335-1508, 2018, č. 1, s. 118-123.
  článok

  článok


 2. MUCHA, Vladimír. Vizualizácia údajov pomocou doplnkov Power View a Power map v Microsoft Excel. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. ISSN 1210-1095, 2017, roč. 27, č. 1, s. 36-51.
  článok

  článok


 3. PÁLEŠ, Michal. Odhad technických rezerv v neživotnom poistení v prostredí jazyka R. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2017. ISSN 1339-987X, 2017, roč. 15, č. 1, s. 73-80 online.
  článok

  článok


 4. PEKÁR, Juraj. Optimalizácia sekvenčných modelov s nadväzujúcim operáciami použitím MS Excelu. In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 17. medzinárodná vedecká konferencia : 9. november 2017, Bratislava [elektronický zdroj]. - Bratislava : Publisher Letra Edu, 2017. ISBN 978-80-972866-2-0, s. 340-345 CD-ROM. VEGA 1/0351/17.
  článok

  článok


 5. KANÁLIKOVÁ, Alžbeta - BANDURIČ, Igor. Modelovanie pomocou nástroja Enterprise Architect. Recenzenti: Ján Ružbarský, Martin Blahušiak. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 133 s. [9,44 AH]. ISBN 978-80-225-4340-8. [Počet ex. : 12, z toho voľných 9, prezenčne 3]

 6. MAREŠ, Albert. Digital models of production workplaces creation. In Interdisciplinarity in theory and practice : journal for presentation of interdisciplinary approaches in various fields [elektronický zdroj]. - Arad : Adoram, 2017. ISSN 2344-2409, 2017, no. 12, pp. 57–60 online. VEGA 1/0853/16.
  článok

  článok


 7. KADEROVÁ, Andrea - PÁLEŠ, Michal. Konštrukcia optimálneho portfólia so stanoveným konštantným výnosom. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2016. ISSN 0323-262X, 2016, roč. 45, č. 4, s. 508-516. VEGA 1/0806/14.
  článok

  článok


 8. KOKLES, Mojmír et al. Informatika II [elektronický zdroj]. Recenzenti: Anita Romanová, Rastislav Šupšák. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. online [302 s., 23,78 AH]. ISBN 978-80-225-4241-8.
  Informatika II

  elektronická kniha


 9. KOŠŤÁL, Igor. A .NET application searching for deleted, modified and added statements into control programs of the KUKA industrial welding robot during its testing. In Mechatronics 2015. International conference. Advanced mechatronics solutions : advances in intelligent systems and computing 393 : 11th International conference Mechatronics 2015 : September 21-23, 2015 Warsaw, Poland. - Switzerland : Springer international publishing, 2016. ISBN 978-3-319-23923-7, pp. 627-635.
  článok

  článok


 10. FECENKO, Jozef. Elementárna zmena bázy v Maxime [elektronický zdroj]. 1. vyd. Bratislava, 2016. online [4 s., 2,33 NS].
  elektronická kniha

  elektronická kniha