Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 650  
Vaša otázka: Heslá = "programy počítačové"
 1. MIČUDOVÁ, Tatiana. Počítačový program ako zamestnanecké dielo. In Dane a účtovníctvo v praxi : odborný mesačník. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2023. ISSN 1335-7034, 2023, roč. 28, č. 5, s. 44-48.
  článok

  článok

 2. Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii V. Medzinárodná vedecká konferencia. Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii V : zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Recenzenti: Peter Mesároš, Branislav Kršák. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. 68 s. ISBN 978-80-225-5014-7.
 3. KAJAN, Slavomír - GOGA, Jozef. Simulation-Based Model Control Using Static Hand Gestures in Matlab. In Information Technology Applications : International Journal of Information Technology Applications. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola : Občianske združenie VZDELÁVANIE - VEDA - VÝSKUM, 2022. ISSN 2453-7497, 2022, vol. 11, no. 2, pp. 53-62.
  článok

  článok

 4. MAJZLÍKOVÁ, Erika. Štruktúrne modely : riešenie v programe Matlab. Recenzenti: Martin Lábaj, Jozef Kubala. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. 133 s. [6,27 AH]. VEGA 1/0781/21. ISBN 978-80-225-4933-2. [Počet ex. : 12, z toho voľných 10, prezenčne 2]
 5. LUKÁČIKOVÁ, Adriana - LUKÁČIK, Martin - SZOMOLÁNYI, Karol. Úvod do ekonometrie s jazykom R. Recenzenti: Veronika Miťková, Marian Reiff, Kvetoslava Surmanová. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2022. 372 s. [28,27 AH]. ISBN 978-80-89962-91-4. [Počet ex. : 5, z toho voľných 2, prezenčne 2]
 6. KOŠŤÁL, Igor. A Parallelization of Instance Methods of a .NET Application That Search for Required Structured Data Stored in a Skip List. - Registrovaný: Scopus. In Inter-Academia 2021. International Conference on Global Research and Education. Research and Education: Traditions and Innovations : Proceedings of the 19th International Conference on Global Research and Education (Inter-Academia 2021). - Singapore : Springer, 2022. ISBN 978-981-19-0378-6. ISSN 2367-3370, pp. 103-115 online.
  článok

  článok

 7. ONDROVIČOVÁ, Katarína et al. Licencovanie softvéru. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2021. ISSN 1339-5564, 2021, roč. 25, č. 3-4, s. 6-17.
  článok

  článok

 8. RUSNAK, Slavomíra Andrea. Osobnostné a majetkové práva v oblasti IT : autor v IT oblasti pod ochranou zákona. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1335-1508, 2021, roč. 26, č. 2-3, s. 114-127.
  článok

  článok

 9. TOMAN, Pavel. Provoz v logistickém areálu je třeba řídit. In Logistika. - Praha : Economia, 2021. ISSN 1211-0957, 2021, roč. 27, č. 6, s. 20-22.
  článok

  článok

 10. KOLEMBUS, Anton. Softvér - účtovanie. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2021. ISSN 1335-2024, 2021, roč. 29, č. 4, s. 12-22.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.