Výsledky vyhľadávania

 1. MYSLIVEC, Jaroslav - SKALSKÁ, Hana. Vizualizace vícerozměrných dat symbolovými grafy. In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2010. ISSN 1212-3609, 2010, roč. 13, č. 3, s. 114-129.
  článok

  článok

 2. SIROTKA, Vladimír. Základy práce s osobným počítačom : učebné texty : školiaci materiál pre projekt "Inkubátor malého a stredného podnikania". Bratislava : Vladimir Sirotka - Actoris System, 2008. 103 s.
 3. SIROTKA, Vladimír. Učebná príručka Informačné a komunikačné technológie : školiaci materiál : projekt Príprava pedagógov pre otvorenú školu. Bratislava : Vladimir Sirotka - Actoris System, 2007. 139 s. ISBN 978-80-969724-0-1.
 4. SIROTKA, Vladimír - SIROTKA, Vladimír. Základy práce s osobným počítačom : učebné texty : rekvalifikačný kurz. Bratislava : Vladimir Sirotka - Actoris System, 2005. 105 s.
 5. KUCHAŘ, J. Kterak napsat další román. In Computer : počítačový čtrnáctideník. - Praha : Computer Press, 1997. ISSN 1210-8790, 7.4.1997, roč. 4, č. 7, s. 39-41.
  článok

  článok

 6. MS Word 7.0. In Computer : počítačový čtrnáctideník. - Praha : Computer Press, 1997. ISSN 1210-8790, 24.3.1997, roč. 4, č. 6, s. 39-40.
  článok

  článok

 7. KUCHAŘ, J. Kterak napsat román. In Computer : počítačový čtrnáctideník. - Praha : Computer Press, 1997. ISSN 1210-8790, 24.3.1997, roč. 4, č. 6, s. 36.
  článok

  článok

 8. KUKUČKA, J. MS Word koresponduje. In Computer : počítačový čtrnáctideník. - Praha : Computer Press, 1997. ISSN 1210-8790, 10.3.1997, roč. 4, č. 5, s. 42-43.
  článok

  článok

 9. KUCHAŘ, J. Vkládání objektů do textu. In Computer : počítačový čtrnáctideník. - Praha : Computer Press, 1997. ISSN 1210-8790, 21.4.97, roč. 4, č. 8, (1997.
  článok

  článok

 10. SKYPALA, J. My Amiga : Zlatý texťák. In Chip : magazín informačních technologií. - Praha : Vogel Publ., 1996. ISSN 1210-0684, červen 1996, roč. 6, č. 6, s. 116-117.
  článok

  článok