Výsledky vyhľadávania

 1. ČIČKA, Miroslav. Nový prístup industrializácie, príprava nábehu výrobného programu a osvedčená prax. In Kvalita a spoločenská zodpovednosť : Česko Slovenský odborný časopis. - Žilina : Radovan Ďugel - DRaM, 2018. ISSN 1335-9231, 2018, roč. 26, č. 2, s. 16-19.
  článok

  článok

 2. MLÁKAY, Jozef. Dizajn a inovácia produktov. In Inovácie v podnikateľskom prostredí 2015 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4224-1, s. 81-85 CD-ROM. VEGA 1/0635/14.
  článok

  článok

 3. ĎUĎÁK, Jozef. Riadenie a plánovanie výroby. Nitra : Vydavateľstvo SPU, 2015. 142 s. ISBN 978-80-552-1315-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. TÓTH, Miroslav - TÓTHOVÁ, Alena. Výrobková analýza na báze príspevku na úhradu. - Registrovaný: Web of Science. In Aktuálne pohľady na konkurencieschopnosť a podnikanie - nové výzvy : zborník [recenzovaných] vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3200-6, s. 517-522. VEGA 1/0604/10.
  článok

  článok

 5. DVOŘÁČEK, Jan. Filozofia "Dizajn pre všetkých" a jej využitie v oblasti tvorby a výroby nábytku pre hendikepovaných. In Marketing a obchod 2011 : vplyv volatility a interdependencie v svetovom hospodárstve na marketing a obchod. - Zvolen : Bratia Sabovci, [2011]. ISBN 978-80-89241-41-5, s. 101-105.
  článok

  článok

 6. MARUŠIN, Ján. Riadenie výrobného programu v čase poklesu trhových cien. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2010. ISSN 1337-7574, 2010, č. 12, s. 686-691.
  článok

  článok

 7. DUPAĽ, Andrej. Manažment výroby : zbierka príkladov. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. 115 s. [4,093 AH]. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/hlARJXbc5c> ISBN 978-80-225-2832-0. [Počet ex. : 7, z toho voľných 5, prezenčne 2]
 8. LEŠČIŠIN, Michal - STERN, Juraj - DUPAĽ, Andrej. Manažment výroby. Bratislava : Sprint vfra, 2008. 325 s. ISBN 80-89085-00-6. [Počet ex. : 14, z toho voľných 6, prezenčne 4]
 9. ČIERNA, Helena. Ekonomika kvality. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta v Banskej Bystrici : Občianske združenie Ekonómia, 2006. 80 s. ISBN 80-8083-186-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. MARUŠIN, Ján. Optimalizácia výrobného programu kalkuláciou nákladov na konkrétnom príklade. In MaF. Manažment, mzdy a financie : časopis pre ekonómov, podnikateľov, podniky a organizácie. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2006. ISSN 1335-9568, 2006, roč. 13, č. 8-9, s. 98-106.
  článok

  článok