Výsledky vyhľadávania

 1. ZVRŠKOVEC, A.F. Podpora aplikovaného výskumu na Slovensku. In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2020. ISSN 1337-9798, 2020, roč. 12, č. Jar/Spring, s. 22-23.
  článok

  článok

 2. KOVALEV, Andrej. Vybraný model financovania inovačných priemyselných technológií. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 321-330 online.
  článok

  článok

 3. LORKO, Matej - SERVÁTKA, Maroš - ZHANG, Le. Improving the Accuracy of Project Schedules. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Production and Operations Management. - New York : John Wiley & Sons. ISSN 1937-5956, 2020, vol. 0, no. 0, pp. [1-14] online.
  článok

  článok

 4. MAJERNÍK, Milan - DANESHJO, Naqibullah. Projektovanie integrovaných systémov manažérstva. Recenzenti: Jozef Mihok, Igor Liberko, Vladimír Rudy. 1. vydanie. Košice : Petit, 2020. 172 s. [8,6 AH]. KEGA 026EU-4/2018, KEGA 032EU-4/2020. ISBN 978-80-971555-9-9.
 5. Equal Access to Justice for Inclusive Growth : Putting People at the Centre. Paris : OECD, 2019. 199 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/equal-access-to-justice-for-inclusive-growth_597f5b7f-en> ISBN 978-92-64-59744-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. LUKOSZOVÁ, Xenie - STOPKA, Ondrej. Logistická centra na globálním trhu. 1. vydání. Osnice : Ekopress, 2019. 194 s. ISBN 978-80-87865-51-4. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 2]
 7. SCHROEDER, Roger G. - GOLDSTEIN, Susan Meyer. Operations management in the supply chain : decisions and cases. 7th ed., international student ed. New York : McGraw-Hill Education, 2018. xxi, 500 s. ISBN 978-1-260-08346-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. DANESHJO, Naqibullah - DUDÁŠ-PAJERSKÁ, Erika - DANKOVÁ, Lenka. Metodické aspekty modelovania a simulácie robotizovaných pracovísk. In Automatizácia a riadenie v teórii a praxi ARTEP 2018. odborná konferencia. Automatizácia a riadenie v teórii a praxi ARTEP 2018 : 12. ročník konferencie odborníkov z univerzít, vyokých škôl a praxe, 7.-9. február 2018, Stará Lesná. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2018. ISBN 978-80-553-2914-7, s. 41-1-41-11. VEGA 1/0251/17.
  článok

  článok

 9. KHALIL, Islam Mohamed. The Implementation of BIM in the New Alamein City-Egypt. In Business & IT : Scientific Reviewed Journal: vědecký recenzovaný časopis. - Praha : Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, 2018. ISSN 2570-7434, 2018, roč. 8, č. 1, s. 34-41.
  článok

  článok

 10. JACOBS, F. Robert - CHASE, Richard B. Operations and supply chain management : the core. 4th ed., international student ed. New York : McGraw-Hill Education, 2017. xxiv, 520 s. ISBN 978-1-259-25352-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]