Výsledky vyhľadávania

 1. SLANINKA, Vladimír. História úpravy Moravy na slovensko-rakúskej hranici. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2019. ISSN 0322-886X, 2019, roč. 62, č. 7-8, s. 32-37.
  článok

  článok

 2. ONDRIAŠ, Juraj. Úloha islamského finančníctva v čínskej iniciatíve Novej hodvábnej cesty. In Medzinárodné vzťahy 2019. medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2019: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 20. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Smoleniciach 28. – 29. novembra 2019 = Conference Proceedings 20th International Scientific Conference at Smolenice Castle 28th - 29th November 2019. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2019. ISBN 978-80-225-4686-7. ISSN 2585-9412, s. 831-841 online. VEGA 1/0490/19.
  článok

  článok

 3. DRIENIKOVÁ, Kristína - DRUŽBACKÁ, Barbora. Kazachstan – vlajková loď Novej hodvábnej cesty. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2019. ISSN 2453-9988, 2019, roč. 11, č. 1, s. 24-45 online.
  článok

  článok

 4. DUKHANIN, Alexey. Prospects for Gas Infrastructure Development in Countries of South-Eastern Europe. In Journal Amazonia Investiga : peer-reviewed scientific journal. - Universidad de la Amazonia, 2019. ISSN 2322-6307, 2019, vol. 8, no. 20, pp. 395-409.
  článok

  článok

 5. ORAVCOVÁ, Ivana. 3 veci, ktoré by ste si mali skontrolovať v projekte. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1339-2433, 2019, roč. 11, č. 4, s. 26-28.
  článok

  článok

 6. HARAKAĽOVÁ, Ľubica. Smart Villages – New Concept of Rural Development of the EU. - Registrovaný: Web of Science. In International Conference on European Integration 2018. International Conference. International Conference on European Integration 2018 : Proceedings of the 4th International Conference on European Integration 2018 : May 17 – 18, 2018 Ostrava, Czech Republic. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. ISBN 978-80-248-4169-4. ISSN 2571-029X, p. 413-423 online.
  článok

  článok

 7. Case Studies on Leaving No One Behind : A Companion Volume to the Development Co-operation Report 2018. Paris : OECD, 2018. 147 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/development/case-studies-on-leaving-no-one-behind_9789264309333-en> ISBN 978-92-64-30932-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Financing Climate Futures : Rethinking Infrastructure. Paris : OECD ; Nairobi : UN Environment ; Washington, D.C. : World Bank Group, 2018. 132 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/environment/financing-climate-futures_9789264308114-en> ISBN 978-92-64-30810-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. HARAKAĽOVÁ, Dorota. Arctic Policy of the European Union. - Registrovaný: Web of Science. In International Conference on European Integration 2018. International Conference. International Conference on European Integration 2018 : Proceedings of the 4th International Conference on European Integration 2018 : May 17 – 18, 2018 Ostrava, Czech Republic. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. ISBN 978-80-248-4169-4. ISSN 2571-029X, p. 404-412 online.
  článok

  článok

 10. BLIZKOVSKI, Petr. CAP Future: What Do Stakeholders Want? In Review of Agricultural and Applied Economics. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2018. ISSN 1336-9261, 2018, vol. 21, no. 1, pp. 3-9.
  článok

  článok