Výsledky vyhľadávania

 1. WINTER, Andrej. Študenti či absolventi vedia prinášať veľkú pridanú hodnotu. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2014. ISSN 1335-1729, 3/2014, roč. 19, zoš. 74, s. 6-7.
  článok

  článok

 2. Riadime ľudí v projektoch II: Dosahujeme zaangažovanosť. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava : IBIS partner, 2007. ISSN 1335-1729, 3/2007, roč. 12, zoš. 46, s. 24-26.
  článok

  článok

 3. Linde L-Matic pomáhá automatizovat průmysl. In Logistika. - Praha : Economia, 2021. ISSN 1211-0957, 2021, roč. 27, č. 5, s. 18-19.
  článok

  článok

 4. PASTIERIK, Vladimír. Projekt „Prvá pomoc plus“ - príspevok od štátu pre udržanie zamestnanosti. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1335-0897, 2021, roč. 26, č. 1, s. 123-124.
  článok

  článok

 5. KÚŠIKOVÁ, Monika. Produkty na podporu zvyšovania štatistickej gramotnosti. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2021. ISSN 1339-6854, 2021, roč. 31, č. 2, s. 23-26.
  článok

  článok

 6. PAKŠIOVÁ, Renáta. Podpory podnikateľom v dobe COVID-19 opatrení v roku 2021. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2021. ISSN 1335-2024, 2021, roč. 29, č. 3, s. 2-8.
  článok

  článok

 7. Grant Journal : vědecký časopis [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Index Copernicus. Hradec Králové : MAGNANIMITAS. 2x ročne. Dostupné na : <http://www.grantjournal.com/> ISSN 1805-0638.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 8. ŠEFČÍKOVÁ, Denisa. Využitie štatistických metód na hodnotenie investičnej výkonnosti. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XI.. International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XI. (2020) : Reviewed Proceeding of Posts from an 11. International Scientific Conference, May 27th – 29th, 2020 (Košice-Rajecké Teplice, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-225-4748-2, pp. 142 CD-ROM.
  článok

  článok

 9. ŠEFČÍKOVÁ, Denisa. Hodnotenie inovačných projektov : dizertačná práca. Školiteľ: Martin Mizla. Košice, 2020. 111 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 10. NOVOTNÝ, Radek. Trendy automatizace a udržitelnosti vítězí. In Logistika. - Praha : Economia, 2020. ISSN 1211-0957, 2020, roč. 26, č. 11, s. 17-29.
  nerozpoznaný

  nerozpoznaný