Výsledky vyhľadávania

 1. VYSEKALOVÁ, Jitka. Češi a reklama 2020. In Marketing & komunikace. - Praha : Česká marketingová společnost, 2020. ISSN 1211-5622, 2020, roč. 30, č. 1, s. 6-9.
  článok

  článok

 2. BRNOVÁ, Miroslava. Sponzorské a reklama z pohľadu ZDP. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2020. ISSN 1335-1583, 2020, roč. 25, č. 10, s. 135-142.
  článok

  článok

 3. NOVÁK, Vít. Motivace týmů na dálku je klíčový úkol. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2020. ISSN 0026-8720, 2020, roč. 55, č. 3, s. 58-89.
  článok

  článok

 4. BUDINSKÝ, Michal - TÁBORECKÁ-PETROVIČOVÁ, Janka. Perception of Product Placement Usage by Slovak Consumers. In Marketing science & inspirations : vedecký časopis zameraný na problematiku marketingu a marketingového manažmentu. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. ISSN 1338-7944, 2019, roč. 14, č. 1, s. 23-33.
  článok

  článok

 5. BRNOVÁ, Miroslava. Reklama z hľadiska zákona o dani z príjmov. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. ISSN 1335-7034, 2019, roč. 24, č. 7-8, s. 14-19.
  článok

  článok

 6. PERÁČEK, Tomáš. Reklama a niektoré jej legislatívne obmedzenia v podmienkach Slovenskej republiky. In Marketing science & inspirations : vedecký časopis zameraný na problematiku marketingu a marketingového manažmentu. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. ISSN 1338-7944, 2019, roč. 14, č. 2, s. 38-51.
  článok

  článok

 7. SVĚTLÍK, Jaroslav. Co očekávají naši zákazníci od marketingu. Očekávaní vs. realita. In Marketing & komunikace. - Praha : Česká marketingová společnost, 2019. ISSN 1211-5622, 2019, roč. 29, č. 2, s. 24-25.
  článok

  článok

 8. MORAVČÍKOVÁ, Katarína. Vplyv globalizácie na rozvoj cestovného ruchu v Bhutáne. In Geografia : časopis pre základné, stredné a vysoké školy. - Bratislava : Ing. Eva Jankovičová - EPL, 2019. ISSN 1335-9258, 2019, roč. 27, č. 1, s. 21-25.
  článok

  článok

 9. KVÍTKOVÁ, Zuzana - PLAČKO, Marek. Umí organizace destinačního managementu prosadit svá videa na YouTube? (Komparativní studie). In Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2019. ISSN 1804-252X, 2019, roč. 10, č. 3, s. 36-44.
  článok

  článok

 10. HOJDIK, Vladimír. Online marketing ako rozvíjajúce sa odvetvie podnikania v podmienkach Slovenskej republiky. In Economics and Business Management in the 21st Century. International Scientific Conference. Economics and Business Management in the 21st Century : Proceedings from the 4th International Scientific Conference, 28th– 29th November, 2018, (Ostrava, Czech Republic). - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2019. ISBN 978-80-248-4279-0, pp. 48-55 online. APVV-15-0511.
  článok

  článok