Výsledky vyhľadávania

 1. REHÁKOVÁ, Helena. Šesť otázok, ktoré pomôžu vybudovať v tíme dôveru. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2009. ISSN 1335-1729, 3/2009, roč. 14, zoš. 54, s. 36-37.
  článok

  článok


 2. BARFUß, Georg - JÜNGER, Michael - BAUER, Mathias R. Auswirkungen der Digitalisierung auf die Nachhaltigkeit. In Arbeitsberichte/Hochschule Ingolstadt. - Ingolstadt : Hochschule für Angewandte Wissenschaften FH Ingolstadt, 2018. ISSN 1612-6483, 2018, nr. 44, s. 1-16 online.
  článok

  článok


 3. Education for a Bright Future in Greece. Paris : OECD, 2018. 254 s. Reviews of National Policies for Education. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/education/education-for-a-bright-future-in-greece_9789264298750-en> ISBN 978-92-64-29874-3.
  kniha

  kniha


 4. BEDNÁR, Richard - ZAGORŠEK, Branislav. The Limited Impact of Business Model on Business’ Prosperity. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2018. ISSN 2454-1028, 2018, roč. 15, č. 1, s. 8-19. VEGA 1/0019/15.
  článok

  článok


 5. KOLLÁR, Vojtech. Zabezpečovanie kvality z pohľadu prosperity a konkurencieschopnosti. In Stav a perspektívy systémov manažérstva ako konkurenčná výhoda : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4445-0, s. 46-54 CD-ROM. VEGA 1/0670/16.
  článok

  článok


 6. OECD Integrity Review of Colombia : Investing in Integrity for Peace and Prosperity. Paris : OECD, 2017. 143 s. OECD Public Governance Reviews. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-integrity-review-of-colombia_9789264278325-en> ISBN 978-92-64-27831-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. Policy Coherence for Sustainable Development 2017 : Eradicating Poverty and Promoting Prosperity. Paris : OECD, 2017. 190 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/development/policy-coherence-for-sustainable-development-2017_9789264272576-en> ISBN 978-92-64-27253-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. HALÁSKOVÁ, Renáta - MIKUŠOVÁ MERIČKOVÁ, Beáta. Socio-Economic Development, Income Inequality and Redistribution. In Ekonomická revue. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2017. ISSN 1212-3951, 2017, vol. 20, no. 1, pp. 30-41.
  článok

  článok


 9. JANČÍKOVÁ, Eva - PÁSZTOROVÁ, Janka. Banking Union and the stability of the financial system in EU. - Registrovaný: Web of Science. In International conference on european integration 2016. International conference. International conference on european integration 2016 : proceedings of the 3rd international conference on european integration 2016 : may 19 – 20, 2016, Ostrava, Czech Republic. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2016. ISBN 978-80-248-3911-0, pp. 391-398 CD-ROM.
  článok

  článok


 10. VLACHYNSKÝ, Karol. Ekonomický rast a jeho problémy. In Podnikové financie vo vede a praxi - 2016 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4308-8, s. 9-19. APVV-15-0511.
  článok

  článok