Výsledky vyhľadávania

 1. REHÁKOVÁ, Helena. Šesť otázok, ktoré pomôžu vybudovať v tíme dôveru. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2009. ISSN 1335-1729, 3/2009, roč. 14, zoš. 54, s. 36-37.
  článok

  článok


 2. BEDNÁR, Richard - ZAGORŠEK, Branislav. The Limited Impact of Business Model on Business’ Prosperity. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2018. ISSN 2454-1028, 2018, roč. 15, č. 1, s. 8-19. VEGA 1/0019/15.
  článok

  článok


 3. KOLLÁR, Vojtech. Zabezpečovanie kvality z pohľadu prosperity a konkurencieschopnosti. In Stav a perspektívy systémov manažérstva ako konkurenčná výhoda : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4445-0, s. 46-54 CD-ROM. VEGA 1/0670/16.
  článok

  článok


 4. BARFUß, Georg - JÜNGER, Michael - BAUER, Mathias R. Auswirkungen der Digitalisierung auf die Nachhaltigkeit. In Arbeitsberichte/Hochschule Ingolstadt [elektronický zdroj]. - Ingolstadt : Hochschule für Angewandte Wissenschaften FH Ingolstadt, 2018. ISSN 1612-6483, 2018, nr. 44, s. 1-16 online.
  článok

  článok


 5. OECD Integrity Review of Colombia : Investing in Integrity for Peace and Prosperity. Paris : OECD, 2017. 143 s. OECD Public Governance Reviews. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-integrity-review-of-colombia_9789264278325-en> ISBN 978-92-64-27831-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. Policy Coherence for Sustainable Development 2017 : Eradicating Poverty and Promoting Prosperity. Paris : OECD, 2017. 190 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/development/policy-coherence-for-sustainable-development-2017_9789264272576-en> ISBN 978-92-64-27253-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. HALÁSKOVÁ, Renáta - MIKUŠOVÁ MERIČKOVÁ, Beáta. Socio-Economic Development, Income Inequality and Redistribution. In Ekonomická revue. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2017. ISSN 1212-3951, 2017, vol. 20, no. 1, pp. 30-41.
  článok

  článok


 8. JANČÍKOVÁ, Eva - PÁSZTOROVÁ, Janka. Banking Union and the stability of the financial system in EU. - Registrovaný: Web of Science. In International conference on european integration 2016. International conference. International conference on european integration 2016 : proceedings of the 3rd international conference on european integration 2016 : may 19 – 20, 2016, Ostrava, Czech Republic. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2016. ISBN 978-80-248-3911-0, pp. 391-398 CD-ROM.
  článok

  článok


 9. LESÁKOVÁ, Dagmar. Impact of globalization on business performance. - Registrovaný: Web of Science. In Globalization and its socio-economic consequences. International scientific conference. Globalization and its socio-economic consequences : proceedings : 16th international scientific conference : 5th – 6th october 2016, Rajecke Teplice, Slovak Republic : part I. - V. [elektronický zdroj]. - Žilina : University of Žilina, 2016. ISBN 978-80-8154-191-9, s. 1171-1178 CD-ROM. VEGA 1/0224/15.
  článok

  článok


 10. ROZBORILOVÁ, Dária. Correction of perception of economic growth in the context of the new economic reality. In M-Sphere conference for multidisciplinarity in science and business. International conference. 2016 M-Sphere Book of papers : selected papers presented at 5th International M-Sphere conference for multidisciplinarity in science and business : Dubrovnik, Croatia, 27th-29th October 2016 [elektronický zdroj]. - [Zagreb] : Accent, 2016. ISBN 978-953-7930-11-0, pp. 152-159 online. VEGA 1/0014/16.
  článok

  článok