Výsledky vyhľadávania

 1. REHÁKOVÁ, Helena. Šesť otázok, ktoré pomôžu vybudovať v tíme dôveru. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2009. ISSN 1335-1729, 3/2009, roč. 14, zoš. 54, s. 36-37.
  článok

  článok

 2. LIPKOVÁ, Ľudmila. Historický vývoj ekonomiky Uruguaja. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISSN 1339-3502, 2020, roč. 15, č. 3, s. 46-60 online.
  článok

  článok

 3. SEPPELFRICKE, Peter. Unternehmensanalysen : wie man die Zukunft eines Unternehmens prognostiziert. 1. Auflage. Stuttgart : Schäffer-Poeschel, 2019. 275 s. ISBN 978-3-7910-4433-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. BOOTLE, Roger. The AI Economy : Work, Wealth and Welfare in the Robot Age. 1st Edition. London : Nicholas Brealey Publishing, 2019. 336 s. ISBN 978-1-473-69615-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 5. PETERNEL, Ivona. Economic Diplomacy. Concept for Economic Prosperity in Croatia : dizertačná práca. Školiteľ: Martin Grešš. Bratislava, 2018. 129 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 6. TAPSCOTT, Don - TAPSCOTT, Alex. Blockchain Revolution : How the Technology Behind Bitcoin and Other Cryptocurrencies is Changing the World. 1st Edition. London : Portfolio/Penguin Random House, 2018. 358 s. ISBN 978-0-241-23786-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. BARFUß, Georg - JÜNGER, Michael - BAUER, Mathias R. Auswirkungen der Digitalisierung auf die Nachhaltigkeit. In Arbeitsberichte/Hochschule Ingolstadt. - Ingolstadt : Hochschule für Angewandte Wissenschaften FH Ingolstadt, 2018. ISSN 1612-6483, 2018, nr. 44, s. 1-16 online.
  článok

  článok

 8. KOLLÁR, Vojtech. Zabezpečovanie kvality z pohľadu prosperity a konkurencieschopnosti. In Stav a perspektívy systémov manažérstva ako konkurenčná výhoda : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4445-0, s. 46-54 CD-ROM. VEGA 1/0670/16.
  článok

  článok

 9. Education for a Bright Future in Greece. Paris : OECD, 2018. 254 s. Reviews of National Policies for Education. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/education/education-for-a-bright-future-in-greece_9789264298750-en> ISBN 978-92-64-29874-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 10. Multi-dimensional Review of Paraguay. Volume 1. Initial Assessment. Paris : OECD, 2018. 220 s. OECD Development Pathways. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/development/multi-dimensional-review-of-paraguay_9789264301900-en> ISBN 978-92-64-30189-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]