Výsledky vyhľadávania

 1. KONEČNÁ VEVERKOVÁ, Ingrid. Tvorba a použitie peňažných fondov v podmienkach územnej samosprávy. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. ISSN 1337-7523, 2019, roč. 12, č. 5, s. 5-9.
  článok

  článok

 2. PŘÍVAROVÁ, Magdaléna. To Some Connections between Remittances and Financial Inclusion. In NORDSCI 2019. International Conference on Social Sciences. NORDSCI 2019: International Conference on Social Sciences : Proceedings of the International Scientific Conference, 19-23 August 2019, NOVOTEL, (Athens, Greece). - Sofia : Saima Consult, 2019. ISBN 978-619-7495-06-5. ISSN 2603-4107, pp. 375-382. VEGA 1/0246/[16].
  článok

  článok

 3. DŽUŇOVÁ, Jana. Tendencie vývoja výdavkov na kultúru vo verejnej správe. In Verejná správa a spoločnosť : [vedecký časopis]. - Košice : Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, 2018. ISSN 1335-7182, 2018, roč. 19, č. 1, s. 97-109.
  článok

  článok

 4. UŽÍK, Ján. Špecifiká účtovného zobrazenia cash poolingu. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2018. ISSN 1335-2024, 2018, roč. 26, č. Špeciálne vydanie, s. 77-82. APVV-16-0602.
  článok

  článok

 5. MÁZIKOVÁ, Katarína - MATEÁŠOVÁ, Martina - ONDRUŠOVÁ, Lucia. Účtovníctvo podnikateľských subjektov I : zbierka riešených a neriešených príkladov. Recenzovali: Zuzana Juhászová, Lucia Krchňavá. 2. prepracované a aktualizované vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 251 s. [9,81 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-788-4. [Počet ex. : 16, z toho voľných 9, prezenčne 3]
 6. ORHUN, Eda. Liquidity networks in banking. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2017. ISSN 2464-7683, 2017, roč. 67, č. 2, pp. 104-118.
  článok

  článok

 7. Eurofondy a Slovensko: Skúška ohňom? In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1339-2433, 2017, roč. 9, č. 6-7, s. 70-71.
  článok

  článok

 8. HRUBIZNA, Marián. Problémy, základné pojmy a postupy znaleckého dokazovania pri trestných činoch poškodzovania finančných záujmov Európskej únie a subvenčného podvodu. In Znalectvo : v ekonomických odboroch a stavebníctve. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2016. ISSN 1339-8288, 2016, roč. 19, č. 1, s. 28-32.
  článok

  článok

 9. MÁZIKOVÁ, Katarína - MATEÁŠOVÁ, Martina - ONDRUŠOVÁ, Lucia. Účtovníctvo podnikateľských subjektov I : zbierka riešených a neriešených príkladov. Recenzovali: Zuzana Juhászová, Lucia Krchňavá. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. 239 s. [9,36 AH]. Ekonómia, 589. ISBN 978-80-8168-374-9. [Počet ex. : 11, z toho voľných 9, prezenčne 1]
 10. MÁZIKOVÁ, Katarína - MATEÁŠOVÁ, Martina - ONDRUŠOVÁ, Lucia. Účtovníctvo podnikateľských subjektov I. Recenzovali: Anna Šlosárová, Lucia Krchňavá. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. 288 s. [13,56 AH]. Ekonómia, 602. ISBN 978-80-8168-405-0. [Počet ex. : 21, z toho voľných 15, prezenčne 3]