Výsledky vyhľadávania

 1. ŠLOSÁR, Róbert - ŠTETKA, Peter. Analysis of Cognitive Disproportion Between Positive and Negative Response To Visual Marketing Stimuli. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2018. ISSN 2454-1028, 2018, roč. 15, č. 1, s. 64-74. VEGA 1/0876/17.
  článok

  článok


 2. ŠKUTKOVÁ, Jana. Tak ako to je: rozhoduje rozum alebo pocity? In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2017. ISSN 1337-9798, 2017, roč. 9, č. Február-marec, s. 28-29.
  článok

  článok


 3. MIŠÍK, Martin. Abeceda zvládania námietok. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1339-2433, 2017, roč. 9, č. 4, s. 83.
  článok

  článok


 4. MIŠÍK, Martin. Abeceda zvládania námietok. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1339-2433, 2017, roč. 9, č. 5, s. 81.
  článok

  článok


 5. ULČIN, Peter. Jak prodávat, aby od vás kupovali : průvodce úspěšného obchodníka. Překlad: Petr Somogyi. Praha : GRADA Publishing, 2016. 174 s. ISBN 978-80-247-5727-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. MAJTÁN, Štefan - ŠLOSÁR, Róbert. Neuromarketing ethic standards. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 684-688 CD-ROM. VEGA 1/0546/15 (100%).
  článok

  článok


 7. STEIDL, Peter. Neuromarketing essentials : what every marketer needs to know. Utrecht : Neuromarketing Science & Business Association, 2016. 136 s. The Neuromarketing Science & Business Association (NMSBA) Neuromarketing Publication Series. ISBN 978-1530535705. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. MIŠÍK, Martin. 10 tipov, ako udržať pozornosť zákazníka. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1339-2433, 2016, roč. 8, č. 11, s. 51.
  článok

  článok


 9. HUDEC, Martin. Through the looking glass of your mind: welcome to the not so distant nor utopian stirring future of marketing. In MERKÚR 2016. International scientific conference for PhD. students and young scientists. MERKÚR 2016 : the proceedings of the international scientific conference for PhD. students and young scientists : Virt, november 30 - december 2, 2016 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Publisher EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4324-8, s. [1-8] CD-ROM. VEGA 1/0224/15.
  článok

  článok


 10. ROCHE, Didier. L'essentiel des techniques de vente. Paris : Gualino éditeur, Lextenso éditions, 2016. 107 s. Les carrés. ISBN 978-2-297-04508-7. ISSN 1288-8206. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]