Výsledky vyhľadávania

 1. RAŠEVOVÁ, Kristína. Impulzívny tovar musí padnúť do oka. In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2018. ISSN 1805-0549, 9-10/18, č. 43, (2018.
  článok

  článok


 2. ŠLOSÁR, Róbert - ŠTETKA, Peter. Analysis of Cognitive Disproportion Between Positive and Negative Response To Visual Marketing Stimuli. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2018. ISSN 2454-1028, 2018, roč. 15, č. 1, s. 64-74. VEGA 1/0876/17.
  článok

  článok


 3. ŠKUTKOVÁ, Jana. Tak ako to je: rozhoduje rozum alebo pocity? In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2017. ISSN 1337-9798, 2017, roč. 9, č. Február-marec, s. 28-29.
  článok

  článok


 4. MIŠÍK, Martin. Abeceda zvládania námietok. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1339-2433, 2017, roč. 9, č. 4, s. 83.
  článok

  článok


 5. MIŠÍK, Martin. Abeceda zvládania námietok. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1339-2433, 2017, roč. 9, č. 5, s. 81.
  článok

  článok


 6. STEIDL, Peter. Neuromarketing essentials : what every marketer needs to know. Utrecht : Neuromarketing Science & Business Association, 2016. 136 s. The Neuromarketing Science & Business Association (NMSBA) Neuromarketing Publication Series. ISBN 978-1530535705. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. HUBINÁKOVÁ, Henrieta. Sebaúčinnosť zákazníka ako jeden z determinujúcich osobnostných faktorov pri výbere značky tenisiek. In Marketing identity 2016: značky, ktoré milujeme. Medzinárodná vedecká konferencia. Marketing identity 2016: značky, ktoré milujeme : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok, 8. - 9. november 2016 [elektronický zdroj]. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. ISBN 978-80-8105-839-4, s. 79-85 online.
  článok

  článok


 8. SAMUHELOVÁ, Magdalena - ŠIMKOVÁ, Lucia. Neuromarketing : úvod do problematiky. In Marketing science & inspirations : vedecký časopis zameraný na problematiku marketingu a marketingového manažmentu. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2016. ISSN 1338-7944, 2016, roč. 11, č. 1, s. 2-21.
  článok

  článok


 9. MIŠÍK, Martin. 10 tipov, ako udržať pozornosť zákazníka. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1339-2433, 2016, roč. 8, č. 11, s. 51.
  článok

  článok


 10. MAJTÁN, Štefan - ŠLOSÁR, Róbert. Neuromarketing ethic standards. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 684-688 CD-ROM. VEGA 1/0546/15 (100%).
  článok

  článok