Výsledky vyhľadávania

 1. ŠLOSÁR, Róbert - ŠTETKA, Peter. Analysis of Cognitive Disproportion Between Positive and Negative Response To Visual Marketing Stimuli. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2018. ISSN 2454-1028, 2018, roč. 15, č. 1, s. 64-74. VEGA 1/0876/17.
  článok

  článok


 2. STEIDL, Peter. Neuromarketing essentials : what every marketer needs to know. Utrecht : Neuromarketing Science & Business Association, 2016. 136 s. The Neuromarketing Science & Business Association (NMSBA) Neuromarketing Publication Series. ISBN 978-1530535705. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 3. PAGE, Sam. Digital neuromarketing : the psychology of persuasion in the digital age. [S.l.] : [s.n.], [2015]. 233 s. ISBN 978-0-9943902-2-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. RAMSØY, Thomas Zoëga. Introduction to neuromarketing & consumer neuroscience. Rørvig : Neurons Inc, 2015. viii, 191 s. ISBN 978-87-997602-0-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. BOŤANSKÁ, Mária. Reklama je v procese budovania značky čerešnička na torte. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2015. ISSN 1339-2433, 2015, roč. 7, č. 4, s. 20-22.
  článok

  článok


 6. HAJDUOVÁ, Zuzana. Rentabilita pay per click kampane. In Marketing a obchod v teórii a praxi. Vedecký workshop v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2015. Marketing a obchod v teórii a praxi : elektronický zborník abstraktov z vedeckého workshopu v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2015 : [9. - 15. 11. 2015, Košice, Slovensko]. - Košice : Katedra obchodného podnikania PHF EU, 2015. ISBN 978-80-225-4186-2, s. 15 CD-ROM.
  článok

  článok


 7. HRIVÍKOVÁ, Tatiana. Facilitation of cultural literacy by means of commercials and movie trailers. In DIDMATTECH 2013 : educational technologies in the information- and knowledge-based society. international scientific and professional conference. DIDMATTECH 2013 : educational technologies in the information- and knowledge-based society : international scientific and professional conference : 4th-7th December 2013, Györ, Hungary. - Györ : University of West Hungary, 2014. ISBN 978-963-334-185-8, s. 209-214.
  článok

  článok


 8. JAROŠOVÁ, Jana. Čo o firme hovoria farby? In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2014. ISSN 1337-060X, 2014, roč. 8, č. 7-8, s. 108-109.
  článok

  článok


 9. ĎURIŠKOVÁ, Dominika - ŠÁŠIKOVÁ, Mária. Vplyv emócií na spotrebiteľské správanie. In Študentská vedecko-odborná činnosť Obchodnej fakulty 2014 : [zborník príspevkov]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3930-2, s. 58-69 CD-ROM. VEGA 1/1185/12.
  článok

  článok


 10. MIHALČOVÁ, Bohuslava - VISTÁNOVÁ, Anna. Reklama - fenomén komunikačného mixu. In Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet 2013 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 21. - 22. marca 2013 v Poprade. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2013. ISBN 978-80-561-0030-1, s. 508-515.
  článok

  článok