Výsledky vyhľadávania

 1. KOPČÍKOVÁ, Mária. Manipulácia a manipulátori. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1335-1583, 2018, roč. 23, č. 5, s. 291-293.
  článok

  článok


 2. SOROKOVÁ, Tatiana. Psychológia zdravia a kvality života učiteľa a žiaka. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. ISSN 1336-9849, 2018, roč. 13, č. 1, s. 6-11.
  článok

  článok


 3. BURKLEY, Edward - BURKLEY, Melissa. Motivation science. New York : Pearson, 2018. 446 s. ISBN 978-0-205-24065-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. PILCH, Ctibor. Psychologická analýza na finančných trhoch. In For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fin Star, 2017. ISSN 1339-5416, Marec - Apríl 2017, roč. 4, č. 2, s. 1-11 online.
  článok

  článok


 5. SUDZINA, František - OLEXOVÁ, Cecília. Do gender and personality traits (BFI-10) influence achievement of success? In Liberec Economic Forum 2017. International conference. Liberec Economic Forum 2017 : proceedings of the 13th international conference : 11th -13th september 2017, Liberec, Czech Republic [elektronický zdroj]. - Liberec : Technical University of Liberec, 2017. ISBN 978-80-7494-349-2, pp. 145-152 online.
  článok

  článok


 6. OLEXOVÁ, Cecília - SUDZINA, František. Gender and personality traits' (BFI-10) effect on trust. In ISCOBEMM 2017. International scientific conference of business economics, management and marketing. ISCOBEMM 2017 : proceedings of the [2nd] international scientific conference of business economics, management and marketing : may 25 - 26, 2017, Zaječí, Czech Republic [elektronický zdroj]. - Brno : Masaryk University, 2017. ISBN 978-80-210-8714-9, pp. 208-219 online.
  článok

  článok


 7. JAROŠOVÁ, Jana. Sebadisciplínou k osobnému rozvoju. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 3-4, s. 82-83.
  článok

  článok


 8. MUNTEAN, Cristina. Klid a radost v práci? Chce to jen změnu myšlení. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2017. ISSN 0026-8720, 2017, roč. 52, č. 7-8, s. 22-24.
  článok

  článok


 9. JURSOVÁ ZACHAROVÁ, Zlatica - KULÍKOVÁ, Alexandra. The Influence of computer games on the executive functions of children. In Ecoletra.com : scientific eJournal [elektronický zdroj]. - Lewes : Ecoletra.com LLC, 2017. ISSN 2377-9748, 2017, vol. 3, no. 2, s. 93-104.
  článok

  článok


 10. DULOVICS, Mário. Kompulzívne správanie vo vzťahu k subsystému internetu ako forma online rizikového správania u detí a mládeže. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1336-9849, 2017, roč. 12, č. 9, s. 10-15.
  článok

  článok