Výsledky vyhľadávania

 1. KOPČÍKOVÁ, Mária. Manipulácia a manipulátori. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1335-1583, 2018, roč. 23, č. 5, s. 291-293.
  článok

  článok


 2. BURKLEY, Edward - BURKLEY, Melissa. Motivation science. New York : Pearson, 2018. 446 s. ISBN 978-0-205-24065-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 3. PILCH, Ctibor. Psychologická analýza na finančných trhoch. In For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fin Star, 2017. ISSN 1339-5416, Marec - Apríl 2017, roč. 4, č. 2, s. 1-11 online.
  článok

  článok


 4. SUDZINA, František - OLEXOVÁ, Cecília. Do gender and personality traits (BFI-10) influence achievement of success? In Liberec Economic Forum 2017. International conference. Liberec Economic Forum 2017 : proceedings of the 13th international conference : 11th -13th september 2017, Liberec, Czech Republic [elektronický zdroj]. - Liberec : Technical University of Liberec, 2017. ISBN 978-80-7494-349-2, pp. 145-152 online.
  článok

  článok


 5. OLEXOVÁ, Cecília - SUDZINA, František. Gender and personality traits' (BFI-10) effect on trust. In ISCOBEMM 2017. International scientific conference of business economics, management and marketing. ISCOBEMM 2017 : proceedings of the [2nd] international scientific conference of business economics, management and marketing : may 25 - 26, 2017, Zaječí, Czech Republic [elektronický zdroj]. - Brno : Masaryk University, 2017. ISBN 978-80-210-8714-9, pp. 208-219 online.
  článok

  článok


 6. QUAERE 2017. Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů. QUAERE 2017 : recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů : roč. 7 : 26.-30. června 2017, Hradec Králové, Česká republika [elektronický zdroj]. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2017. online [785 s.]. ISBN 978-80-87952-20-7.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 7. Changing the world: challenges, opportunities and responsibilities. International conference on social sciences and humanities. Changing the world: challenges, opportunities and responsibilities : book of abstracts : [2nd] international conference on social sciences and humanities : 12-14 may 2017, Skopje, Macedonia [elektronický zdroj]. 1st ed. Skopje : International Balkan University, 2017. online [127 s.]. ISBN 978-608-65137-6-4.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 8. Research: tendencies and prospects. International scientific and practical conference. Research: tendencies and prospects : collection of scientific articles : international scientific and practical conference : [28.4.2017, Mexico City, Mexico] [elektronický zdroj]. Reviewers: Valery Babich, Jarosław Jerzy Turłukowski. 1st ed. Mexico City : Editorial Arane, S.A. de C.V., 2017. online [284 s.]. ISBN 978-0-9942661-5-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 9. JAROŠOVÁ, Jana. Sebadisciplínou k osobnému rozvoju. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 3-4, s. 82-83.
  článok

  článok


 10. Current scientific research. International scientific and practical conference. Current scientific research : collection of scientific articles : international scientific and practical conference : [27.1.2017, Montreal, Canada] [elektronický zdroj]. Reviewers: Sven-Olof Collin, Cathy A. Enz. 1st ed. Montreal : Publishing house BREEZE, 2017. online [248 s.]. ISBN 978-617-7214-49-5.
  elektronická kniha

  elektronická kniha