Výsledky vyhľadávania

 1. REHÁKOVÁ, Helena. "Naozaj? Ako vieš?" : ako pokrivené vnímanie zvyšuje stres a chybovosť. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2014. ISSN 1335-1729, 4/2014, roč. 19, zoš. 75, s. 26-27.
  článok

  článok

 2. HALPERN, David. Inside the Nudge Unit : How Small Changes Can Make a Big Difference. 1st Edition. London : WH Allen, 2015, 2019 Revised Edition. 413 s. ISBN 9780753556559. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. KISS, Arnold. Naučená bezmocnosť a ťažisko kontroly. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. ISSN 1336-9849, 2019, roč. 14, č. 9, s. 27-29.
  článok

  článok

 4. KLEMENTOVÁ, Jarmila - SEDLIAČIKOVÁ, Mariana - STROKOVÁ, Zuzana. Kontroling v kontexte psychologických vplyvov na manažérov podniku. In Fórum manažéra. - Trnava : VIVAEDUCA, 2019. ISSN 1339-9403, 2019, roč. 15, č. 1, s. 50-58.
  článok

  článok

 5. SEDLIAČIKOVÁ, Mariana - STROKOVÁ, Zuzana - KLEMENTOVÁ, Jarmila. Kontroling verzus vlastníci podniku. In Fórum manažéra. - Trnava : VIVAEDUCA, 2019. ISSN 1339-9403, 2019, roč. 15, č. 1, s. 77-86.
  článok

  článok

 6. MARTOF, Pavel. Aplikace modelu tří úrovní nervového systému na leadership. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2019. ISSN 1801-7118, 2019, roč. 15, č. 3, s. 55-64.
  článok

  článok

 7. FEHÉROVÁ, Martina. How Mental Accounting, Loss Aversion and Cognitive Biases Explain Human Behaviour. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 0323-262X, 2019, roč. 48, č. 2, s. 195-205 online.
  článok

  článok

 8. Contemporary Issues of Sustainable Development : Monograph. Reviewers: Aleksander Ostenda, Tetiana Baban, Nadiya Dubrovina. 1th Edition. Opole : Publishing House WSZiA, 2019. online 452 s. Popis urobený: 5.9.2019. ISBN 978-83-946765-7-5.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. QUAERE 2019. Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů. QUAERE 2019 : recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů: roč. 9 : 24.-28. června 2019: Hradec Králové, Česká republika. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2019. online 1229 s. ISBN 978-80-87952-30-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. JANKELOVÁ, Nadežda - PSOTA, Ivan. Subjective Approaches in the Managerial Decision Making. In Inovatívne prístupy v manažmente a ich vplyv na konkurencieschopnosť a úspešnosť podnikov v podmienkach globalizujúcej sa ekonomiky III. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií VŠERS, 2019. ISBN 978-80-7556-043-8, s. 17-27 online. VEGA 1/109/17.
  článok

  článok