Výsledky vyhľadávania

 1. REHÁKOVÁ, Helena. "Naozaj? Ako vieš?" : ako pokrivené vnímanie zvyšuje stres a chybovosť. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2014. ISSN 1335-1729, 4/2014, roč. 19, zoš. 75, s. 26-27.
  článok

  článok

 2. HOFMAN, Radek. Každý má své komfortní bubliny. In Marketing & komunikace : časopis české marketingové společnosti. - Praha : Česká marketingová společnost, 2022. ISSN 1211-5622, 2022, roč. 32, č. 1, s. 27-28.
  článok

  článok

 3. DUJKOVÁ, Janette. Umenie správneho rozhodnutia. In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise, vede a spoločnosti. - Bratislava : WTC-Macro Enviro, 2022. ISSN 1337-9798, 2022, roč. 14, č. Jar/Spring, s. 56-57.
  článok

  článok

 4. ŠRAMKOVÁ, Marianna. Sebapoznávanie a poznávanie druhých - základná zručnosť manažéra. 1. vydanie. Banská Bystrica : BELIANUM, 2022. 63 s. ISBN 978-80-557-1946-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. VUČETIĆ, Miljan et al. Financial Literacy and Psychological Disaster Preparedness: Applicability of Approach Based on Fuzzy Functional Dependencies. - Registrovaný: Scopus. In Information Processing & Management : An International Journal. - Oxford : ELSEVIER. ISSN 0306-4573, 2022, vol. 59, no. 2, pp. 1-12 online. VEGA 1/0466/19.
  článok

  článok

 6. ORBAN, Emanuel. Aktuálne problémy cestovného ruchu na Slovensku. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2022. ISSN 2453-9988, 2022, roč. 14, č. 1, s. 53-63 online.
  článok

  článok

 7. VYPUŠŤÁKOVÁ, Zora. Autenticita ako potenciál nášho života. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2022. ISSN 1339-2433, 2022, roč. 14, č. 2, s. 60-63.
  článok

  článok

 8. SOROKOVÁ, Tatiana. Chyby riadiacich pracovníkov a učiteľov pri hodnotení. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. ISSN 1336-9849, 2022, roč. 17, č. 3, s. 18-21.
  článok

  článok

 9. Psychology and Behavioral Economics : Applications for Public Policy. 2nd Edition. New York : Routledge, 2022. 384 s. ISBN 978-1-032-02105-8. [Počet ex. : 4, z toho voľných 0, prezenčne 4]
 10. ŠUKALOVÁ, Viera. Psychologické aspekty BOZP. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2022. ISSN 1337-060X, 2022, roč. 17, č. 8, s. 54-57.
  článok

  článok