Výsledky vyhľadávania

 1. ŠALAMON, Ivan - STRIČÍK, Michal - TARAWNEH, Amer. Stanovenie rádioaktivity u vybraných pestovaných druhov liečivých rastlín. In Modelovanie ekonomickej efektívnosti materiálovo energetického zhodnocovania komunálnych odpadov. vedecký seminár. Modelovanie ekonomickej efektívnosti materiálovo energetického zhodnocovania komunálnych odpadov : recenzovaný elektronický zborník príspevkov z vedeckého semináru. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4677-5, s. 36-39 online. VEGA 1/0582/2017.
  článok

  článok

 2. Nitrianske Dni nukleárnej medicíny 2018. Medzinárodná konferencia. Nitrianske Dni nukleárnej medicíny 2018 : zborník abstraktov z 19. medzinárodnej konferencie, 28.–30. novembra 2018, Hotel Zlatý Kľúčik. 1. vydanie. Nitra : Izotopcentrum, 2018. online 50 s. ISBN 978-80-972870-1-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. POSPÍŠIL, Martin. Občianskoprávna zodpovednosť za jadrovú škodu. In Poistné rozhľady : časopis slovenského poisťovníctva. - Bratislava : Slovenská asociácia poisťovní, 2015. ISSN 1335-1044, 2015, roč. 21, č. 3, s. 9-10, 16.
  článok

  článok

 4. PRÍTRSKÝ, Jozef - PRVÁKOVÁ, Slávka. Practical methodology for modelling the migration and radiological impact of radionuclides on the biosphere. In Applied natural sciences 2011 : proceedings from international conference, Papiernička - Častá, October 5-7, 2011. - Trnava : University of SS. Cyril and Methodius in Trnava, 2011. ISBN 978-80-8105-266-8, s. 296-300. VEGA 1/0685/09.
  článok

  článok

 5. GÁL, Michal - ŠIMONOVÁ, Mária. Právne predpisy a kompetentné orgány Európskej únie v oblasti prevencie závažných priemyselných havárií. In Manažment, teória, výučba a prax 2011 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie : Liptovský Mikuláš, 28.-30. septembra 2011. - Liptovský Mikuláš : Katedra manažmentu Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2011. ISBN 978-80-8040-427-7, s. 67-71.
  článok

  článok

 6. PRVÁKOVÁ, Slávka - MRŠKOVÁ, Adela - PRÍTRSKÝ, Jozef. Influence of the conditional release of the materials with very low level of radioactivity on the environment. In ICEM2011 : proceedings of the ASME 2011 14th international conference on environmental remediation and radioactive waste management : September 25-29, 2011, Reims, France. - Fairfield, USA : ASME, 2011, s.[1-5].
  článok

  článok

 7. KUPKA, Martin. Japonské otřesy ekonomiky. In Bankovnictví : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2011. ISSN 1212-4273, 2011, roč. 18, č. 3, s. 40.
  článok

  článok

 8. Partnering for long-term management of radioactive waste : evolution and current practice in thirteen countries. Paris : OECD, 2010. 130 s. Radioactive waste management, NEA no. 6823. ISBN 978-92-64-08369-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Radioactive waste in perspective. Paris : OECD, 2010. 203 s. Nuclear development, NEA no. 6350. ISBN 978-92-64-09261-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Shielding aspects of accelerators, targets and irradiation facilities - SATIF-10 : 10th workshop proceedings : hosted by the European Organization for Nuclear Research (CERN), Geneva, Switzerland, 2-4 june 2010. NEA No. 6898. Paris : OECD, 2010. 442 s. Nuclear science, 2010. ISBN 978-92-64-03467-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]