Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 845  
Vaša otázka: Heslá = "rady časové"
 1. HALUŠKA, Ján. Rýchle odhady hrubého domáceho produktu v SR (metodológia a skúsenosti z ich zostavovania). In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2022. ISSN 1339-6854, 2022, roč. 32, č. 4, s. 3-14.
  článok

  článok

 2. ERGEN, Zuhal - GÜZHAN, Esin. Budget Deficit Sustainability: An Application to Turkey. In Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2022. ISSN 1210-0455, 2022, vol. 31, no. 1, s. 1-24.
  článok

  článok

 3. ĎURČEK, Pavol - GAŠPAROVÁ, Lenka. Rozdiely v úmrtnosti medzi mestom a vidiekom: poloha ako diferenciačný faktor. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. - Praha : Český statistický úřad, 2022. ISSN 1805-2991, 2022, roč. 64, č. 1, s. 3-23.
  článok

  článok

 4. ŠEVČEK, Tomáš. Analýza časovo-periodických čŕt časových radov. In Monitor hospodárskej politiky : [vedecko popularizačný časopis]. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2022. ISSN 2453-9287, 2022, č. 2, s. 35-37. I-22-105-00.
  článok

  článok

 5. STEINHAUSER, Dušan. Metódy výskumu v ekonomických systémoch cestovného ruchu a medzinárodnom podnikaní. Recenzenti: Vanda Rogovská, Jozef Palkovič, Jozef Gáll, Miroslava Čukanová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. 83 s. [6,325 AH]. ISBN 978-80-225-5016-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 6. HYNDMAN, Rob J. - ATHANASOPOULOS, George. Forecasting : Principles and Practice. [S.l.] : [s.n.] : OTexts, 2021. 440 s. ISBN 978-0-9875071-3-6. [Počet ex. : 4, z toho voľných 0, prezenčne 4]
 7. BARTOŠOVÁ, Jitka - BÍNA, Vladislav - PŘIBYL, Vladimír. Rozcestník moderních přístupů směřujících k automatizované detekci anomálií v časových řadách. In Forum statisticum Slovacum : recenzovaný vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2021. ISSN 1336-7420, 2021, roč. 17, č. 2, s. 1-11.
  článok

  článok

 8. MASÁROVÁ, Jana - KOIŠOVÁ, Eva - KRAJČO, Karol. Unemployment in Slovakia During the COVID-19 Pandemic. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2021. ISSN 1336-3727, 2021, roč. 19, č. 2, s. 29-36.
  článok

  článok

 9. REIFF, Marian. Vplyv pandémie COVID-19 na akciový index SDAX. In Využitie kvantitatívnych metód vo vedeckovýskumnej činnosti a v praxi XIV. seminár. Využitie kvantitatívnych metód vo vedeckovýskumnej činnosti a v praxi XIV : zborník zo seminára. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4831-1, s. 96-100 online. VEGA 1/0339/20.
  článok

  článok

 10. ĎURANA, Pavol et al. Parallels and Differences in Earnings Management of the Visegrad Four and the Baltics. - Registrovaný: Scopus. In Journal of Competitiveness : Scientific Journal from the Field of Management and Economics. - Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2021. ISSN 1804-1728, 2021, no. 3, s. 39-55. APVV-17-0546.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.