Výsledky vyhľadávania

 1. VRANÁ, Lenka. On Extending Composite Leading Indicators by International Economic Series. In Statistika : statistics and economy journal. - Praha : Český statistický úřad, 2018. ISSN 0322-788X, 2018, vol. 98, no. 2, pp. 113-130.
  článok

  článok


 2. ŠIRAŇOVÁ, Mária - WORKIE TIRUNEH, Menbere. Exploding Net Errors and Omissions As a Capital Flight Phenomenon: the Case of Slovakia. - APVV-15-0666. In Applied Economics. - London : Taylor & Francis. ISSN 1466-4283, 2018, vol. 50, no. 16, pp. 1866-1884.
  článok

  článok


 3. SZOMOLÁNYI, Karol - LUKÁČIK, Martin - LUKÁČIKOVÁ, Adriana. Output Dynamic Characteristics in Chosen Economies. In Quantitative Methods in Economics : Multiple Criteria Decision Making XIX. International Scientific Conference. Quantitative Methods in Economics : Multiple Criteria Decision Making XIX : Proceedings of the International Scientific Conference : 23rd May - 25th May 2018, Trenčianske Teplice, Slovakia. - Bratislava : Letra Edu, 2018. ISBN 978-80-89962-07-5, pp. 366-372. VEGA 1/0294/18.
  článok

  článok


 4. Zamestnanci a priemerné mesačné mzdy v SR v roku 2017 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. online 82 s. Demografia a sociálne štatistiky. ISBN 978-80-8121-626-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 5. ŠOLTÉS, Erik et al. Štatistické metódy pre ekonómov : zbierka príkladov. Recenzovali: Eva Sodomová, Soňa Coss. 2. doplnené a prepracované vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 362 s. [15,6 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-767-9. [Počet ex. : 16, z toho voľných 3, prezenčne 2]

 6. LEVICKÝ, Michal - GAJDOVÁ, Denisa. Objektivita ako bazálny predpoklad realizácie podnikateľskej analýzy. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2017. ISSN 1337-2955, december 2017, roč. 13, č. 2, s. 29-32.
  článok

  článok


 7. DRAHOŠOVÁ, Zuzana - MARŠÍK, Martin. Vliv úrokového diferenciálu na měnový kurz v České republice, Polské republice a Maďarsku. In Auspicia : recenzovaný vědecký časopis pro oblast společenských a humanitních věd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017. ISSN 1214-4967, 2017, roč. 14, č. 2, s. 43-51.
  článok

  článok


 8. PÁLEŠ, Michal. Možnosti analýzy časových radov v jazyku R. In Odborné práce 2017 [elektronický zdroj]. - Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky, 2017, s. 1-10 [7,08 NS].
  článok

  článok


 9. SZOMOLÁNYI, Karol - LUKÁČIK, Martin - LUKÁČIKOVÁ, Adriana. Long-run elasticity of substitution in the Slovak economy. In Entrenova '17. ENTerprise REsearch inNOVAtion conference. Proceedings of the [3rd] Entrenova ['17] - ENTerprise REsearch inNOVAtion conference : 7-9, September 2017, Dubrovnik, Croatia. - Zagreb : Udruga za promicanje inovacija i istraživanja u ekonomiji "Irenet". ISSN 1849-7950, 2017, vol. 3, no. 1, pp. 228-232 CD-ROM. VEGA 1/0444/15.
  článok

  článok


 10. MAKOVSKÝ, Petr. The Value of the Firm in Dependence on Technological Shocks - the Czech Republic Case. In Acta VŠFS : Economic Studies and Analyses. - Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2017. ISSN 1802-792X, 2017, vol. 11, no. 1, p. 45-60.
  článok

  článok