Výsledky vyhľadávania

 1. ŠOLTÉS, Erik et al. Štatistické metódy pre ekonómov : zbierka príkladov. Recenzovali: Eva Sodomová, Soňa Coss. 2. doplnené a prepracované vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 362 s. [15,6 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-767-9. [Počet ex. : 16, z toho voľných 9, prezenčne 2]

 2. LEVICKÝ, Michal - GAJDOVÁ, Denisa. Objektivita ako bazálny predpoklad realizácie podnikateľskej analýzy. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2017. ISSN 1337-2955, december 2017, roč. 13, č. 2, s. 29-32.
  článok

  článok


 3. Indexy cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve SR za 4. štvrťrok 2016 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. online [29 s.]. Makroekonomická štatistika.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 4. Zamestnanci a priemerné mesačné mzdy v SR 2016 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. online [74 s.]. Demografia a sociálna štatistika. ISBN 978-80-8121-559-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 5. Indexy cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve SR 1/2017 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. online [9 s.]. Makroekonomická štatistika.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 6. Indexy cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve SR za 1. štvrťrok 2017 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. online [29 s.]. Makroekonomická štatistika.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 7. ARLT, Josef - MANDEL, Martin. An Empirical analysis of relationships between the forward exchange rates and present and future spot exchange rates example of CZK/USD and CZK/EUR. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance [elektronický zdroj]. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2017. ISSN 2464-7683, 2017, roč. 67, č. 3, pp. 199-220.
  článok

  článok


 8. TANNER, Leopold - SMUTKA, Luboš. Financializace světové ekonomiky a její dopad na obchod s cukrem. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2017. ISSN 1801-7118, 2017, roč. 13, č. 2, s. 44-51.
  článok

  článok


 9. HERBRIK, Gabriel - SMELIK, Roman - PODLASOVÁ, Anežka. Vizualizácia dát. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód. Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód IX. (2017) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 9. medzinárodnej vedeckej konferencie : 26.-30.6.2017, Košice, Slovenská republika [elektronický zdroj]. - Košice : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4447-4, s. 72-75 CD-ROM. SP2017/17.
  článok

  článok


 10. DRAHOŠOVÁ, Zuzana - MARŠÍK, Martin. Vliv úrokového diferenciálu na měnový kurz v České republice, Polské republice a Maďarsku. In Auspicia : recenzovaný vědecký časopis pro oblast společenských a humanitních věd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017. ISSN 1214-4967, 2017, roč. 14, č. 2, s. 43-51.
  článok

  článok