Výsledky vyhľadávania

 1. IŠTOK, Michal - STAŠOVÁ, Jana. Porovnanie vybraných onshore a offshore jurisdikcií so Slovenskou republikou. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2018. ISSN 1335-9746, 2018, roč. 17, č. 1, s. 37-51.
  článok

  článok


 2. OLEXOVÁ, Cecília. Odhad objemu svetového bohatstva v daňových rajoch. In Slovensko-české dni daňového práva : daňové raje a zneužívanie daňového systému. Medzinárodná vedecká konferencia. II. Slovensko-české dni daňového práva : daňové raje a zneužívanie daňového systému : recenzovaný zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia : 9.-11. mája 2018, Horný Smokovec, Slovensko. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018. ISBN 978-80-8152-660-2, s. 193-201. APVV-16-0160.
  článok

  článok


 3. KOVÁČIK, Michal. Vplyv daňovej etiky na efektívnosť výberu daní z pohľadu audítora. In Auditing. Doktorandský seminár. Vývojové trendy v účtovníctve a v audítorstve - symbióza teórie a praxe : zborník príspevkov z doktorandského seminára - Auditing : Bratislava, 26.3.2018. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4493-1, s. 24-39.
  článok

  článok


 4. PETKOVÁ, Zuzana - MAKAROVÁ, Xénia. Slováci v Paradise Papers: Imreczeho kamarát, Kmotrík aj Ján Man. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 30. novembra 2017, roč. 27, č. 48, s. 18-20.
  článok

  článok


 5. MERTEN, Hans Lothar. Vertreibung aus dem Paradies. München : FinanzBuch Verlag, 2017. 271 s. ISBN 978-3-95972-027-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. KRIŠTOFÍK, Peter - IŠTOK, Michal - NEDELOVÁ, Gabriela. Motívy zakladania onshore a offshore spoločností slovenskými podnikmi v roku 2014. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace [elektronický zdroj]. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2017. ISSN 0032-3233, 2017, roč. 65, č. 2, s. 198-216.
  článok

  článok


 7. VONDRÁČEK, Ondřej - EIBL, Milan. Poučení z Taxleaks: analýza příčin globálních daňových skandálů. In Ekonomické listy : odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu [elektronický zdroj]. - Praha : Centrum ekonomických studií VŠEM, 2017. ISSN 1804-4166, 2017, roč. 8, č. 1, s. 3-22 online.
  článok

  článok


 8. RAKOVSKÝ, Peter. Aktuálne trendy v zneužívaní finančných operácií a ich riziká. In Legal Point : odborné periodikum mladých právnikov. - Bratislava : Európske združenie študentov práva (ELSA), 2017. ISSN 1339-0104, 2017, roč. 5, č. 1-2, s. 2-7.
  článok

  článok


 9. LÉNÁRTOVÁ, Gizela. Daňové raje vo svete a ich ekonomicko-sociálne dôsledky. In Medzinárodné vzťahy 2017: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2017 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 18. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 30.11.-1.12.2017. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2017. ISBN 978-80-225-4488-7, s. 670-683 online. VEGA 1/0184/16.
  článok

  článok


 10. KAČALJAK, Matej. Prehľadnosť väzieb medzi aktérmi v insolvenčnom konaní. In Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae : vedecký časopis Právnickej fakulty. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. ISSN 1336-6912, 2017, roč. 36, č. Mimoriadne číslo, s. 74-82.
  článok

  článok