Výsledky vyhľadávania

 1. BRONČEK, Juraj. China's Economic Growth Through the Lens of Cobb-Douglas Production Function – an ARDL Approach. In MEKON 2019. International Conference. MEKON 2019 : Proceedings of the 21st International Conference, February 7th, 2019, (Ostrava, Czech Republic). - Ostrava : Technical University of Ostrava, 2019. ISBN 978-80-248-4280-6, pp. 26-34 online. VEGA 1/0897/17.
  článok

  článok

 2. GOGA, Marián. Niektoré metodologické problémy modelovania faktorov rastu ekonomiky. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2017. ISSN 1339-987X, 2017, roč. 15, č. 2, s. 14-25 online.
  článok

  článok

 3. KUPICH, Andrzej. "Nový normál" v čínskej ekonomike. In Medzinárodné vzťahy 2016: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2016 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov zo 17. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 1. - 2. december 2016. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2016. ISBN 978-80-225-4365-1, s. 719-728.
  článok

  článok

 4. VOLEK, Tomáš - NOVOTNÁ, Martina. Extenzivní a intenzivní hospodářský růst v kontextu cyklického vývoje EU. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2014. ISSN 1212-415X, 2014, roč. 14, č. 2, s. 198-208.
  článok

  článok

 5. PRESSBURG, Adrian Peter. Singapur odmieta krízu. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2011. ISSN 1335-0684, 8. septembra 2011, roč. 21, č. 36, s. 24-25.
  článok

  článok

 6. SILANIČ, Peter. Vývoj súhrnnej produktivity faktorov v SR. In Hospodárska politika SR po vstupe do HMÚ : recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : výzvy k obnove stability a ekonomického rastu EÚ a SR : Bratislava 30. september 2010. - Bratislava : Katedra hospodárskej politiky NHF EU, 2010. ISBN 978-80-225-3067-5, [S. 1-9].
  článok

  článok

 7. ZWOLAK, Jan. Zmeny agrárnej produkcie na komerčné účely v Poľsku. In Ekonomika poľnohospodárstva. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2009. ISSN 1335-6186, 2009, roč. 9, č. 1, s. 32-39.
  článok

  článok

 8. LUCHAVA, Ján. Vývojové tendencie ekonomického rastu Indie a investície do outsourcingu. In Mladá věda '06 : sborník z mezinárodní konference studentů doktorského studia. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2007. ISBN 978-80-245-1318-8, s. 89-94.
  článok

  článok

 9. MADDISON, Angus. Chinese economic performance in the long run. Paris : OECD, 1998. 194 s. Development Centre studies. ISBN 92-64-16180-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 10. HU, Zuliu - KHAN, Mohsin S. Why is China growing so fast? 1. ed. Washington : International Monetary Fund, 1997. 10 s. Economic issues, 8. ISBN 1-55775-641-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]