Výsledky vyhľadávania

 1. REHÁKOVÁ, Helena. Procesy priamo ovplyvňujú výkonnosť. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava : IBIS partner, 2005. ISSN 1335-1729, 3/2005, roč. 10, zoš. 38, s. 26-30.
  článok

  článok

 2. TOMAN, Pavel. Cílem je dlouhodobý společný růst. In Logistika. - Praha : Economia, 2020. ISSN 1211-0957, 2020, roč. 26, č. 9, s. 30-33.
  článok

  článok

 3. NAĎOVÁ KROŠLÁKOVÁ, Monika. Determinanty rastu a konkurencieschopnosti rodinného podnikania na Slovensku : habilitačná prednáška : odbor habilitačného konania: Obchod a marketing. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 80 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-4718-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 4. SLÁVIK, Štefan. Business Ideas in Start-Ups. In Current Problems of the Corporate Sector 2020. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2020 : 17th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2020. ISSN 2261-2424, pp. 1-8 online.
  článok

  článok

 5. Změny se zrychlují. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2019. ISSN 0026-8720, 2019, roč. 54, č. 11-12, s. 34-39.
  článok

  článok

 6. KOSTIN, Konstantin B. Investment Appeal Assessment of International Corporations. In Strategic Management : International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management. - Subotica : Faculty of Economics in Subotica University of Novi Sad, 2019. ISSN 2334-6191, 2019, vol. 24, no. 1, s. 3-9.
  článok

  článok

 7. Essays in Financial Economics. Bingley : Emerald Publishing, 2019. 154 s. Research in Finance, Volume 35. ISBN 978-1-78973-390-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 8. BARON, Robert A. - HMIELESKI, Keith M. Essentials of Entrepreneurship : Changing the World, One Idea at a Time. 2nd Edition. Cheltenham : Edward Elgar Publishing, 2018. 362 s. ISBN 978-1-78811-590-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. JANČOVIČOVÁ BOGNÁROVÁ, Kristína - HOCMAN, František. Factors Influencing Firm Growth - Theoretical and Empirical Overview. In Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2018. ISSN 1336-8818, 2018, roč. 15, č. 1, s. 42-53. APVV 15-0322.
  článok

  článok

 10. OECD Economic Surveys: Korea 2018 : June 2018. Volume 2018/12. Paris : OECD, 2018. 156 s. OECD Economic Surveys. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-korea-2018_eco_surveys-kor-2018-en> ISBN 978-92-64-30081-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]