Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 434  
Vaša otázka: Heslá = "rating"
 1. PANASENKO, Nataliia - MYRNA, Olha - SVITLYCHNA, Alla. Integrated Assessment of the Corruption Level in the World. In Economic annals-XXI : Research Journal. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2021. ISSN 1728-6239, 2021, vol. 191, no. 7-8, s. 4-15.
  článok

  článok

 2. KASELYOVÁ, Paulína - TKÁČ, Michal, ml. Analýza ratingu dlhopisov podľa typu dlhopisu na primárnom trhu. In Financie, účtovníctvo, dane 2021 a ich právne aspekty so zameraním na súčasné problémy : elektronický recenzovaný zborník vedeckých prác. - Košice : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2021. ISBN 978-80-225-4866-3, s. 26-30 online. I-21-113-00.
  článok

  článok

 3. RUDÁŠOVÁ, Zuzana. Meranie kvality vo vzdelávacích inštitúciách : dizertačná práca. Školiteľ: Michal Tkáč. Košice, 2020. 118 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. LUKAČKOVÁ, Andrea. Faktory determinujúce krátkodobú bonitu odberateľa a návrh ratingového modelu : dizertačná práca. Školiteľ: Peter Markovič. Bratislava, 2020. 146 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. SAHABUDDIN, Zainal Abidin - HADIANTO, Bram. The Impact of the Supervisory Board on Bond Ratings of Non-Financial Companies. In Investment Management and Financial Innovations. - Sumy : LLC "Consulting Publishing Company "Business Perspectives", 2020. ISSN 1810-4967, 2020, vol. 17, no. 1, pp. 15-23.
  článok

  článok

 6. KIM, Yujin - HONG, Jiyeun. The Relationship between Female Workforce Participation and Corporate Bond Credit Ratings. In Investment Management and Financial Innovations. - Sumy : LLC "Consulting Publishing Company "Business Perspectives", 2020. ISSN 1810-4967, 2020, vol. 17, no. 4, s. 33-43.
  článok

  článok

 7. BRUOTHOVÁ, Michaela. Kvalitatívne parametre slovenského podnikateľského prostredia. In STEP. workshop. Zborník príspevkov a abstraktov z workshopu STEP : 13.11.2020, Košice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4780-2, s. 117 online.
  článok

  článok

 8. RUDÁŠOVÁ, Zuzana. Analysis of Treasury Benchmarked Bonds in Primary Market. In EDAMBA 2019 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4704-8, pp. 424-434 online.
  článok

  článok

 9. LUKAČKOVÁ, Andrea. Prediction of the Failure of the Enterprise through Rating Models Created in Slovak Market Conditions. In EDAMBA 2019. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2019 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4704-8, pp. 317-327 online. VEGA 1/0240/20.
  článok

  článok

 10. KASELYOVÁ, Paulína. Analýza vplyvu ratingu dlhopisu na výšku kupónu na primárnom dlhopisovom trhu. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2019. ISSN 1335-9746, 2019, roč. 18, č. 2, s. 128-139.
  článok

  článok