Výsledky vyhľadávania

 1. CHOVANCOVÁ, Božena et al. Country Risk at Investing in Capital Markets - The Case of Italy. - Registrovaný: Scopus. In Problems and Perspectives in Management. - Sumy : LLC "СPС "Business Perspectives". ISSN 1810-5467, 2019, vol. 17, no. 2, pp. 440-448 online. VEGA 1/0009/17, ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 2. KASELYOVÁ, Paulína. Analýza vplyvu ratingu dlhopisu na výšku kupónu na primárnom dlhopisovom trhu. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2019. ISSN 1335-9746, 2019, roč. 18, č. 2, s. 128-139.
  článok

  článok

 3. MIŠÚNOVÁ HUDÁKOVÁ, Ivana - MIŠÚN, Juraj. Business Strategies in Slovak Start-Ups. - Registrovaný: Web of Science. In AD ALTA : journal of interdisciplinary research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2018. ISSN 2464-6733, 2018, vol. 8, no. 2, s. 97-104. VEGA 1/0135/17.
  článok

  článok

 4. KOTĚŠOVCOVÁ, Jana. Komparace sovereign ratingu vybraných ratingových agentur. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2018. ISSN 1801-7118, 2018, roč. 14, č. 2, s. 59-78.
  článok

  článok

 5. OLIVEIRA, Maria Alberta - SANTOS, Carlos. Determinants of Credit Default Swaps Implied Ratings During the Crisis: Was Sovereign Risk Mispriced? In Investment Management and Financial Innovations. - Sumy : LLC "Consulting Publishing Company "Business Perspectives", 2018. ISSN 1810-4967, 2018, vol. 15, no. 3, pp. [1-14].
  článok

  článok

 6. BURÁK, Emil. Daňové špeciality v riešení praxe - index daňovej spoľahlivosti a daňový rating v SR ako novinka. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2018. ISSN 1335-2024, 2018, roč. 26, č. 5, s. 28-33.
  článok

  článok

 7. RUDÁŠOVÁ, Zuzana. Emisia dlhopisov podľa rankingu. In Journal of Innovations and Applied Statistics : vedecký internetový časopis. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2018. ISSN 1338-5224, 2018, roč. 8, č. 1, s. 114-118 online.
  článok

  článok

 8. BURÁK, Emil. Daňové špeciality v riešení praxe. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2018. ISSN 1335-2024, 2018, roč. 26, č. 6, s. 29-34.
  článok

  článok

 9. DUBROVINA, Nadiya - DUBROVINA, Vira - PÉLIOVÁ, Jana. Vykorystannja ekonomiko-matematyčnych metodiv pry doslidženni bankivs`koji systemy Ukrajiny. In Contemporary Problems of Improve Living Standards in a Globalized World : Volume of Scientific Papers. - Opole : Publishing House WSZiA, 2018. ISBN 978-83-946765-1-3, s. 221-231 online.
  článok

  článok

 10. DVOŘÁK, Marek - MORAVČÍKOVÁ, Elena - ŠKRINIAR, Pavel. Udržateľný rozvoj finančného zdravia podniku [elektronický zdroj]. Recenzenti: Elena Fetisovová, Miroslav Kmeťko. 1. vydanie. Nitra : Agroinštitút Nitra, 2018. CD-ROM [178 s.] [9,36 AH]. ISBN 978-80-7139-161-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha