Výsledky vyhľadávania

 1. JURÍK, Pavol. Softvérová podpora riadenia dodávateľských reťazcov a jej význam. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 1339-987X, 2019, roč. 17, č. 1, s. 5-13 online. VEGA 1/0373/18.
  článok

  článok

 2. Organizational-Economic Mechanism of Management Innovative Development of Economic Entities. Vol. 1. Reviewers: Tetiana Cherniavska, Volodymyr Saienko. 1st Edition. Przeworsk : Wyższa Szkola Społeczno-Gospodarcza, 2019. online 410 s. ISBN 978-83-937354-6-4.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. ORAVEC, Jozef. E-commerce hýbe realitným trhom. In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2018. ISSN [nemá], júl-august 2018, roč. 14, č. 73, s. 30-31.
  článok

  článok

 4. ŠVARDOVÁ, Viktória. The Impacts of Additive Manufacturing on Supply Chains. In Economic and Social Policy. International Scientific Conference. Economic and Social Policy : Proceedings of the International Scientific Conference, September 4-6, 2018, Čeladná, Czech Republic. - Ostrava : Vysoká škola sociálně správní, 2018. ISSN 2571-1776, pp. 375-384.
  článok

  článok

 5. LIN, Chi-Hsuan. The Impact of Enterprise Resource Planning (Erp) on Their Distribution and Production Management. In Actual Problems of Economics. - Kiev : National Academy of Management, 2018. ISSN 1993-6788, 2018, no. 1, pp. 52-63.
  článok

  článok

 6. SURMACZ, Tomasz. Green supply chain management improvement and performance evaluation with scor model. In Ekonomické spektrum : recenzovaný vedecko-odborný on-line časopis o ekonómii a ekonomike: scientific on-line journal about Economy and Economics. - Bratislava : CAESaR-Centrum vzdelávania, vedy a výskumu, 2017. ISSN 1336-9105, 2017, vol. 12, no. 1, s. 35-40 online.
  článok

  článok

 7. BOSÁK, Martin. Dodávateľská sieť pre automobilový priemysel. In Nové trendy v manažmente a marketingu 2017. Vedecký workshop. Nové trendy v manažmente a marketingu 2017 : elektronický zborník abstraktov z vedeckého workshopu : Horný Smokovec, Vysoké Tatry, 30.-31.3.2017. - Košice : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4383-5, s. 7 CD-ROM.
  článok

  článok

 8. SCHMIDT, Simon - MARKOVIČ, Peter. Integrationsarten bei hybriden Leistungsangeboten. In Journal of East European Science and Research : scientific peer-reviewed journal. - Bratislava : European Institute for Development and Education, 2017. ISSN 1338-3302, 2017, vol. 8, no. 1, pp. 292-303.
  článok

  článok

 9. MRUŠKOVIČOVÁ, Juliana. Cloud computing ako jeden z nástrojov zvyšovania efektivity elektromobility v logistike. In Ekonomická efektívnosť elektromobility v logistike : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA č. 1/0380/17. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4451-1, s. 67-79. VEGA 1/0380/17.
  článok

  článok

 10. CÚG, Juraj. Supply Chain of Distribution Logistics in a Firm. In Podniková ekonomika a manažment : elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2017. ISSN 1336-5878, 2017, č. 1, s. 22-26. VEGA 1/0609/15.
  článok

  článok