Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 1381  
Vaša otázka: Heslá = "recenzie"
 1. BOOTH, Andrew - SUTTON, Anthea - CLOWES, Mark. Systematic Approaches to a Successful Literature Review. 3rd Edition. London : SAGE, 2022. 389 s. ISBN 978-1-5297-1184-4. [Počet ex. : 5, z toho voľných 0, prezenčne 5]
 2. MURA, Ladislav. [Rodinné podniky ve světovém vinařství]. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2022. ISSN 1336-7137, 2022, roč. 18, č. 1, s. 80-81 online. Recenzia na: Rodinné podniky ve světovém vinařství / Vojtěch Koráb. - Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2021. - ISBN 978-80-7623-062-0.
  článok

  článok

 3. ŠKVRNDA, František, ml. [Early Greek Ethics]. - Registrovaný: Web of Science. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2022. ISSN 0046-385X, 2022, roč. 77, č. 3, s. 222-225. Recenzia na: Early Greek Ethics / David Conan Wolfsdorf (ed.). - Oxford : Oxford University Press, 2020. - ISBN 978-0-19-875867-9.
  článok

  článok

 4. KALAŠ, Filip. [Basiswissen deutsche Wortbildung]. In Muttersprache : Vierteljahresschrift für deutsche Sprache. - Wiesbaden : Gesellschaft für deutsche Sprache e. V., 2022. ISSN 0027-514X, 2022, jg. 132, hf. 2, s. 183-185 online. Recenzia na: Basiswissen deutsche Wortbildung / Elke Hentschel. - Tübingen : Narr Francke Attempto / UTB, 2020. - ISBN 978-3-8252-5367-7.
  článok

  článok

 5. SPIŠIAKOVÁ, Mária. [Bohdan Ulašin: Lexikológia španielskeho jazyka]. In Časopis pro moderní filologii. - Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. ISSN 2336-6591, 2022, roč. 104, č. 2, s. 289-291 online. Recenzia na: Bohdan Ulašin: Lexikológia španielskeho jazyka / Mária Spišiaková.
  článok

  článok

 6. MURA, Ladislav. [Lukáš Cíbik: Theory and Practice of Public Budgets]. In Slovak Journal of Public Policy and Public Administration : Scientific Journal. - Trnava : University of Saints Cyril and Methodius in Trnava. Faculty of Social Sciences., 2022. ISSN 1339-7826, 2022, vol. 9, no. 1, s. 61-63 online. Recenzia na: Teória a prax verejných rozpočtov / Lukáš Cíbik ; recenzenti: Václav Vybíhal, Ladislav Mura. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2022. - ISBN 978-80-572-0233-2.
  článok

  článok

 7. SPIRIDON, Vasile. [Certificat de indigenat]. In România literară : revistă a Uniunii Scriitorilor din România. - Bucureşti : Fundaţia România literară. ISSN 1584-9465, 2022, vol. 54, no. 1-2, pp. [1-6]. Recenzia na: Cernăuți. Obiecte pierdute / Mircea A. Diaconu. - Chișinău : Editura Cartier, 2021. - ISBN 9789975865333. Dostupné na : <https://romanialiterara.com/2022/01/certificat-de-indigenat/>
  článok

  článok

 8. SPIRIDON, Vasile. [Podul cu amintiri]. In România literară : revistă a Uniunii Scriitorilor din România. - Bucureşti : Fundaţia România literară. ISSN 1584-9465, 2022, vol. 54, no. 3, pp. [1-6]. Recenzia na: Amintiri cu poduri : Poezie / Horia Gârbea. - Apahida : Editura Neuma, 2021. - ISBN 978-606-9610-08-4. Dostupné na : <https://romanialiterara.com/2022/01/podul-cu-amintiri/>
  článok

  článok

 9. SPIRIDON, Vasile. [Un martor credibil]. In România literară : revistă a Uniunii Scriitorilor din România. - Bucureşti : Fundaţia România literară. ISSN 1584-9465, 2022, vol. 54, no. 5, pp. [1-6]. Recenzia na: Ultimul în spațiul arhaic : Memorii. Copilăria / Cornel Nistea. - Alba Iulia : Editura Cognitiv, 2021. - ISBN 978-606-95228-5-1. Dostupné na : <https://romanialiterara.com/2022/02/un-martor-credibil/>
  článok

  článok

 10. SPIRIDON, Vasile. [Întâlnire de suflet]. In România literară : revistă a Uniunii Scriitorilor din România. - Bucureşti : Fundaţia România literară. ISSN 1584-9465, 2022, vol. 54, no. 6, pp. [1-12]. Recenzia na: Partea nevăzută decide totul / H.-R. Patapievici. - Bucureşti : Editura Humanitas, 2019. Dostupné na : <https://romanialiterara.com/2022/02/intalnire-de-suflet/>
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.