Výsledky vyhľadávania

 1. HRABOVSKÁ, Zuzana. Najmenej rozvinuté okresy v Slovenskej republike – problémy a riešenia. In Verejná správa a spoločnosť : [vedecký časopis]. - Košice : Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, 2020. ISSN 1335-7182, 2020, roč. 21, č. 1, s. 74-87.
  článok

  článok

 2. Economic and Social Development - Building Resilient Society. International Scientific Conference. Economic and Social Development - Building Resilient Society : Book of Proceedings of 36th International Scientific Conference, Zagreb, Croatia, 14-15 December 2018. Editors: Rozana Veselica, Gordana Dukic, Khalid Hammes. - Registrovaný: Web of Science. Varazdin : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2018. online 848 s. ISSN 1849-7535.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. It's Basic Income : The Global Debate. Edited by: Amy Downes and Stewart Lansley. 1st Edition. Bristol : Policy Press, 2018. 225 s. ISBN 978-1-4473-4390-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. ROSLING, Hans. Factfulness : Ten Reasons We're Wrong About the World - And Why Things Are Better Than You Think. New York : Flatiron Books, 2018. 342 s. ISBN 978-1-250-10781-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. A Broken Social Elevator? How to Promote Social Mobility. Paris : OECD, 2018. 351 s. Dostupné na : <https://read.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/broken-elevator-how-to-promote-social-mobility_9789264301085-en#page352> ISBN 978-92-64-30107-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. ŠOLTÉS, Erik et al. Chudoba a sociálne vylúčenie v EÚ a v SR : v kontexte stratégie Európa 2020. Recenzenti: Eva Rublíková, Silvia Megyesiová. 1. vydání. Pardubice : Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní, 2018. CD-ROM 312 s. [25,6 AH]. Edice monografie. VEGA 1/0548/16. ISBN 978-80-7560-186-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. Trh práce a sociálna ekonomika - špecifické otázky a problémy : recenzovaný zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. Zostavil: Peter Sika ; recenzenti: Božena Igliarová, Roman Klimko. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. CD-ROM [102 s.] [5 AH]. VEGA 1/0367/17, VEGA 1/0001/16, VEGA 1/0002/16, OP VaV (ITMS 26240120032). ISBN 978-80-225-4503-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. BENDER, Ignaz. Weltordnung : der Weg zu einer besser geordneten Welt. 1. Aufl. Baden-Baden : Deutscher Wissenschafts-Verlag (DWV), 2017. 157 s. DWV-Schriften zur Politikwissenschaft, Band 9. ISBN 978-3-86888-120-2. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 2]
 9. OECD Economic Surveys: France 2017 : September 2017. Volume 2017/18. Paris : OECD, 2017. 147 s. OECD Economic Surveys. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-france-2017_eco_surveys-fra-2017-en> ISBN 978-92-64-27840-0. ISSN 1995-3178. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Aid for Trade at a Glance 2017 : Promoting Trade, Inclusiveness and Connectivity for Sustainable Development. Paris : OECD ; Geneva : WTO, 2017. 548 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/development/aid-for-trade-at-a-glance-2017_aid_glance-2017-en> ISBN 978-92-64-27846-2. ISSN 2223-4403. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]