Výsledky vyhľadávania

 1. KRAJŇÁKOVÁ, Emília. Reforma školstva v európskych krajinách. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. ISSN 1336-9849, 2018, roč. 13, č. 1, s. 23-28.
  článok

  článok


 2. Education for a Bright Future in Greece. Paris : OECD, 2018. 254 s. Reviews of National Policies for Education. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/education/education-for-a-bright-future-in-greece_9789264298750-en> ISBN 978-92-64-29874-3.
  kniha

  kniha


 3. Inovatívne vzdelávacie metódy. Medzinárodná konferencia. Inovatívne vzdelávacie metódy: motivácia lektorov a študentov = školská reforma zdola: Education - Motivation - Innovation : zborník z medzinárodnej konferencie, Obchodná fakulta EU, 2018, Bratislava, Slovensko. Zostavila: Veronika Nekolová. 1. vydanie. Bratislava : ABC - Academic Business Centrum, 2018. [x] s. ISBN 978-80-972600-2-6.

 4. BABIAKOVÁ, Simoneta. Autoevalváciou materskej školy k zvyšovaniu jej kvality. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1336-9849, 2017, roč. 12, č. 2, s. 10-13.
  článok

  článok


 5. NOVÁK, Marcel - ASSAD, Ali. Knowledge based economy: case of Slovakia. In QUAERE 2017. Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů. QUAERE 2017 : recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů : roč. 7 : 26.-30. června 2017, Hradec Králové, Česká republika. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2017. ISBN 978-80-87952-20-7, s. 146-154 online. VEGA 1/0975/15.
  článok

  článok


 6. BELIČKOVÁ, Kornélia - STARÍČKOVÁ, Zuzana. Konsolidácia a všestranný vzostup správy štátu v Habsburskej monarchii v čase panovania Márie Terézie. In Ekonomické spektrum : recenzovaný vedecko-odborný on-line časopis o ekonómii a ekonomike: scientific on-line journal about Economy and Economics. - Bratislava : CAESaR-Centrum vzdelávania, vedy a výskumu, 2017. ISSN 1336-9105, 2017, vol. 12, no. 3, s. 1-9 online.
  článok

  článok


 7. ČONKOVÁ, Andrea. Školská pedagogika. Recenzenti: Zuzana Chmelárová, Mária Matulčíková. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 116 s. [7,02 AH]. ISBN 978-80-225-4418-4. [Počet ex. : 12, z toho voľných 8, prezenčne 3]

 8. KVAŠŇÁK, Lukáš. Centrá podnikových služieb si hľadajú cestu k vysokým školám. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 24. novembra 2016, roč. 26, č. 47.
  článok

  článok


 9. Školstvo vnímame ako istý dlh pravice. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 10. novembra 2016, roč. 26, č. 45, s. 14-17.
  článok

  článok


 10. NEJEDLÝ, Tomáš. Za reformou odborného školstva cítiť eurofondy. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 3. novembra 2016, roč. 26, č. 44, s. 30-31.
  článok

  článok