Výsledky vyhľadávania

 1. KRAJŇÁKOVÁ, Emília. Reforma školstva v európskych krajinách. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. ISSN 1336-9849, 2018, roč. 13, č. 1, s. 23-28.
  článok

  článok


 2. BABIAKOVÁ, Simoneta. Autoevalváciou materskej školy k zvyšovaniu jej kvality. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1336-9849, 2017, roč. 12, č. 2, s. 10-13.
  článok

  článok


 3. NOVÁK, Marcel - ASSAD, Ali. Knowledge based economy: case of Slovakia. In QUAERE 2017. Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů. QUAERE 2017 : recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů : roč. 7 : 26.-30. června 2017, Hradec Králové, Česká republika [elektronický zdroj]. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2017. ISBN 978-80-87952-20-7, s. 146-154 online. VEGA 1/0975/15.
  článok

  článok


 4. ČONKOVÁ, Andrea. Školská pedagogika. Recenzenti: Zuzana Chmelárová, Mária Matulčíková. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 116 s. [7,02 AH]. ISBN 978-80-225-4418-4. [Počet ex. : 12, z toho voľných 9, prezenčne 3]

 5. BELIČKOVÁ, Kornélia - STARÍČKOVÁ, Zuzana. Konsolidácia a všestranný vzostup správy štátu v Habsburskej monarchii v čase panovania Márie Terézie. In Ekonomické spektrum : recenzovaný vedecko-odborný on-line časopis o ekonómii a ekonomike: scientific on-line journal about Economy and Economics [elektronický zdroj]. - Bratislava : CAESaR-Centrum vzdelávania, vedy a výskumu, 2017. ISSN 1336-9105, 2017, vol. 12, no. 3, s. 1-9 online.
  článok

  článok


 6. KVAŠŇÁK, Lukáš. Centrá podnikových služieb si hľadajú cestu k vysokým školám. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 24. novembra 2016, roč. 26, č. 47.
  článok

  článok


 7. Školstvo vnímame ako istý dlh pravice. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 10. novembra 2016, roč. 26, č. 45, s. 14-17.
  článok

  článok


 8. NEJEDLÝ, Tomáš. Za reformou odborného školstva cítiť eurofondy. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 3. novembra 2016, roč. 26, č. 44, s. 30-31.
  článok

  článok


 9. Poland. Volume 2016/8. March 2016. Paris : OECD, 2016. 139 s. OECD economic surveys. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-poland-2016_eco_surveys-pol-2016-en> ISBN 978-92-64-25255-4. ISSN 1995-3542. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. ČIKEŠOVÁ, Mária. Bolonský proces v Európe do roku 2010. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2016. ISSN 1335-5864, 2016, roč. 27, č. 1-2, s. 40-45.
  článok

  článok