Výsledky vyhľadávania

 1. SIMONIDESOVÁ, Jana - LUKÁČ, Jozef. Daňové reformy vo svete. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2019. ISSN 1336-7137, 2019, roč. 15, č. 1, s. 4-14 online.
  článok

  článok

 2. MICEIKIENE, Astrida et al. The Role of Environmental Taxes as a Fiscal Instrument for Mitigation of Environmental Pollution: Lithuanian Case. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2019. ISSN 1857-7431, 2019, vol. 15, no. 25, s. 26-41.
  článok

  článok

 3. LUDWIG, Sven - BÜTTNER, Lars. Chinese Tax Reform and Risk Reduction of SME M&A. In American Journal of Industrial and Business Management. - [Washington] : Scientific Research Publishing. ISSN 2164-5175, 2019, vol. 9, no. 4, pp. 1024-1032 online.
  článok

  článok

 4. CSIKÓSOVÁ, Adriana et al. Postavenie a význam zavedenia enviromentálnych daní v regióne V4. In Verejná správa a spoločnosť : [vedecký časopis]. - Košice : Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, 2019. ISSN 1335-7182, 2019, roč. 20, č. 2, s. 24-35.
  článok

  článok

 5. Tax Revenue Implications of Decarbonising Road Transport : Scenarios for Slovenia. Paris : OECD, 2019. 77 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/tax-revenue-implications-of-decarbonising-road-transport-scenarios-for-slovenia_87b39a2f-en> ISBN 978-92-64-59543-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. SOBKOVÁ, Martina. Potenciál americké ekonomiky je přinajmenším tři procenta. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2018. ISSN 1212-4273, 2018, roč. 25, č. 4, s. 38-39.
  článok

  článok

 7. SOLILOVÁ, Veronika - NERUDOVÁ, Danuše. Výnosový potenciál společného konsolidovaného korporátního základu daně v Evropské unii. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2018. ISSN 0032-3233, 2018, roč. 66, č. 1, s. 78-98.
  článok

  článok

 8. OECD Investment Policy Reviews: Viet Nam 2018. Paris : OECD, 2018. 409 s. OECD Investment Policy Reviews. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-investment-policy-reviews-viet-nam-2017_9789264282957-en> ISBN 978-92-64-28251-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. OECD Tax Policy Reviews : Slovenia 2018. Paris : OECD, 2018. 151 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/oecd-tax-policy-reviews-slovenia-2018_9789264303898-en> ISBN 978-92-64-30388-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Tax Policy Reforms 2018 : OECD and Selected Partner Economies. Paris : OECD, 2018. 122 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/tax-policy-reforms-2018_9789264304468-en> ISBN 978-92-64-30445-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]