Výsledky vyhľadávania

 1. Economics of Transition and Institutional Change. - Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. Oxford : John Wiley & Sons Ltd. 4x ročne. ISSN 2577-6975. Dostupné na : https://onlinelibrary.wiley.com/journal/25776983
  časopis

  časopis

 2. Actual Problems of Economics [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Erihplus, Registrovaný: Index Copernicus, Registrovaný: Scopus. Kiev : National Academy of Management. 12x ročne. Dostupné na : <https://eco-science.net/en/downloads/> ISSN 1993-6788.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 3. ČECH, Ľubomír. Turecká zahraničná politika v procese zmien. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2019. ISSN 1339-2751, 2019, roč. 17, č. 1, s. 5-23 online.
  článok

  článok

 4. KUPKA, Václav. Sametová revoluce 1989 a transformace ekonomického systému. In Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. - Praha : Vysoká škola regionálního rozvoje Praha, 2019. ISSN 1805-3246, 2019, č. 2, s. 1-3.
  článok

  článok

 5. SINN, Hans-Werner. Brexit and the Euro Crisis: what Kind of Union do we Want? In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2018. ISSN 0032-3233, 2018, roč. 66, č. 1, s. 3-19.
  článok

  článok

 6. STANĚK, Peter. Current Issues of Global Economy. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2018. ISSN 1339-2751, 2018, roč. 16, č. 1, s. 39-52 online.
  článok

  článok

 7. DOLEŽALOVÁ, Antonie - MAŠEK, František. Z mýtů se žít nedá. I sto let od vzniku Československa zůstává problémem produktivita práce. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2018. ISSN 1212-4273, 2018, roč. 25, č. 12, s. 44-49.
  článok

  článok

 8. MIKLOŠ, Ivan. Ukrajinské reformy – ani zázrak, ani katastrofa. In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2018. ISSN 2453-9287, 2018, č. 2, s. 34-37.
  článok

  článok

 9. YAMAMURA, Kozo. Too Much Stuff : Capitalism in Crisis. Bristol : Policy Press, 2018. 214 s. ISBN 978-1-4473-3569-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. NERUDA, Robert - STAŇKOVÁ, Kateřina - HENGALOVÁ, Michala. Dopady reformy správního trestání na protiprávní jednání v oblasti hospodářské soutěže. In Antitrust : časopis pro právo hospodářské soutěže a související oblasti. - Praha : Sdružení KAIROS, 2018. ISSN 1804-1183, 2018, č. 1, s. 4-10.
  článok

  článok