Výsledky vyhľadávania

 1. NEJEDLÝ, Tomáš. Vláda nevie, čo chce od vysokých škôl. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 1. júna 2017, roč. 27, č. 22, s. 20-23.
  článok

  článok


 2. GODA, Samuel. Human dimension and security sector reform in Slovakia: mission (in)complete? In Human security and security sector reform in Eastern Europe : study [elektronický zdroj]. - Kiev : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2017. ISBN 978-617-7157-45-7, pp. 56-62 online.
  článok

  článok


 3. DUBROVINA, Nadiya - NEUBAUEROVÁ, Erika. Spatial autocorrelation and spatial regimes of the tax and fiscal power in the regions and districts in SR. In Modelirovanije processov upravlenija v informacionnoj ekonomike. - Berdjansk : Izdateľ Tkačuk A. V., 2017. ISBN 978-80-89654-37-6, s. 387-394, 417-418.
  článok

  článok


 4. BLESSING, Klaus. 95 polemische Thesen gegen die herrschende Ordnung : eine Streitschrift für gerechtere Welt. 1. Aufl. Berlin : edition berolina, 2017. 191 s. ISBN 978-3-95841-064-0. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 2]

 5. POLLITT, Christopher - BOUCKAERT, Geert. Public management reform : a comparative analysis - into the age of austerity. 4th ed. Oxford : Oxford University Press, 2017. xix, 388 s. ISBN 978-0-19-879518-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. RABATINOVÁ, Marcela - SCHULTZOVÁ, Anna - BENKO, Peter. Teoretické a praktické prístupy k zdaňovaniu spotreby – vybrané problémy. In New challenges in public finances 2017 : colection of scientific writings on tax policy [elektronický zdroj]. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2017. ISBN 978-80-225-4446-7, s. [1-8] CD-ROM. APVV-15-0322.
  článok

  článok


 7. HRONEC, Štefan et al. New public manažment v kontexte poskytovania verejných služieb. Recenzenti: Gabriela Korimová, Jan Stejskal. 1. vyd. Banská Bystrica : BELIANUM, 2017. 347 s. Ekonomická fakulta. VEGA 1/0405/15 0142 V-15-101-04 101312. ISBN 978-80-557-1307-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 8. OECD economic surveys: Italy 2017 : february 2017. Volume 2017/5. Paris : OECD, 2017. 152 s. OECD economic surveys. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-italy-2017_eco_surveys-ita-2017-en> ISBN 978-92-64-27015-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. OECD economic surveys: Spain 2017 : march 2017. Volume 2017/7. Paris : OECD, 2017. 134 s. OECD economic surveys. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-spain-2017_eco_surveys-esp-2017-en> ISBN 978-92-64-27184-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. Land-use planning systems in the OECD : country fact sheets. Paris : OECD, 2017. 226 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/land-use-planning-systems-in-the-oecd_9789264268579-en> ISBN 978-92-64-26856-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]