Výsledky vyhľadávania

 1. Papier znesie všetko. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2021. ISSN 1335-2008, 2021, roč. 26, č. 1, s. 30-31.
  článok

  článok

 2. BACULÁKOVÁ, Kristína. Slovakia Social Briefing: Social Development Outlook for 2021. In Weekly briefing. - Budapest : China-CEE Institute. ISSN 2560-1601, 2021, vol. 34, no. 1, pp. 1-4 online.
  článok

  článok

 3. Štrukturálne reformy na Slovensku sú nutné. Sú ale aj možné? In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2021. ISSN 1212-4273, 2021, roč. 28, č. 5, s. 46-47.
  článok

  článok

 4. JAŠUREK, Igor - ŠIPIKAL, Miroslav. Politika súdržnosti Európskej únie. Recenzenti: Peter Pisár, Valéria Némethová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 130 s. [7,86 AH]. ISBN 978-80-225-4822-9.
 5. Economics of Transition and Institutional Change. - Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. Oxford : John Wiley & Sons Ltd. 4x ročne. ISSN 2577-6975. Dostupné na : https://onlinelibrary.wiley.com/journal/25776983
  časopis

  časopis

 6. Les recodifications du droit de la vente en Europe. La recodification du contrat de vente dans le droit civil Tchéque. Sous la direction scientifique de: Hélène Boucard, Javier Lete ...[et al.]. [S.l.] : Presses universitaires juridiques de Poitiers, [2021]. S.177-187. ISBN 9782381940045. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. KOVALYSHYN, Oleksandr Romanovich. On Some Problems of Commercial Law in Ukraine. In Societas et iurisprudentia : medzinárodný internetový vedecký časopis zameraný na právne otázky v interdisciplinárnych súvislostiach. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2021. ISSN 1339-5467, 2021, roč. 9, č. 2, s. 72-85.
  článok

  článok

 8. HORBULÁK, Zsolt. Stručné hospodárske dejiny Slovenska. Recenzenti: Anetta Čaplánová, Ľubica Čierna. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 128 s. [7,964 AH]. VEGA 1/0239/19. ISBN 978-80-225-4827-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 9. ŠORL, Robert. Na čas po rozvode. In Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2020. ISSN 1339-8652, 2020, roč. 6, č. 4, s. 126-144.
  článok

  článok

 10. Public Administration 2020. International Scientific Conference. Proceedings of the 13th International Scientific Conference „Public Administration 2020“ : Three Decades of Challenges, Reforms, and Uncertain Results. Reviewers: Janka Beresecká, Tomáš Čech... [et al.]. 1st Edition. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2020. 160 s. ISBN 978-80-7560-338-8.