Výsledky vyhľadávania

 1. MARCIŠ, Matúš. Potenciál cestovného ruchu v slovenských a českých regiónoch. In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2018. ISSN 0139-8660, 2018, roč. 51, č. 1, s. 18-28.
  článok

  článok

 2. ZHUKOV, Roman. Economic Assessment of the Development Level of the Central Federal District Regions of the Russian Federation: Econometric Approach. In Statistika : statistics and economy journal [elektronický zdroj]. - Praha : Český statistický úřad, 2018. ISSN 1804-8765, 2018, vol. 98, no. 1, s. 53-68.
  článok

  článok

 3. MASÁROVÁ, Jana - KOIŠOVÁ, Eva - HABÁNIK, Jozef. Public administration in the territory of the Slovak Republic after 1990. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2017. ISSN 1336-3727, 2017, roč. 15, č. 1, s. 52-64.
  článok

  článok

 4. KUNYCHKA, Mykhaylo - RANETA, Leonid - BRAGA, Denys. Regionálna distribúcia vodných zdrojov a udržateľná spotreba v tranzitívnej ekonomike: prípad Ukrajiny. In Reaguje environmentálna diplomacia dostatočne na nové výzvy v súvislosti s klimatickými zmenami? : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4490-0, s. 96-102.
  článok

  článok

 5. ČERNĚNKO, Tomáš - FERČÍKOVÁ, Veronika. Slovakia. In Regionalisation trends in European countries 2007-2015 : a study by members of the Group of independent experts of the Europen charter of local self-government [elektronický zdroj]. - Štrasburg : Congress of local and regional authorities, 2016, p. 186-192 online.
  článok

  článok

 6. Governing the metropolitan city of Venice. Paris : OECD, 2015. 66 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/governing-the-metropolitan-city-of-venice_9789264223592-en> ISBN 978-92-64-22358-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. KRAFTOVÁ, Ivana - MATĚJA, Zdeněk. Production-consumption patterns of behaviour of European Regions. In Scientific papers of the University of Pardubice : Series D [elektronický zdroj]. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2015. ISSN 1804-8048, 2015, č. 34, s. 52-62. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0208026/scipap-34-2015.pdf>
  článok

  článok

 8. PUŠKÁROVÁ, Paula. On inequality patterns across the EU: evidence from spatial autocorrelation tests. In 5th winter seminar of regional science. 5th winter seminar of regional science : proceedings : High Tatras, 11th -14th march 2015. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2015. ISBN 978-80-225-4072-8, s. [1-13]. I-15-108-00.
  článok

  článok

 9. Governing the city. Paris : OECD, 2015. 194 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/governing-the-city_9789264226500-en> ISBN 978-92-64-22649-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. ČECH, Ľubomír. Unstable Afghanistan and Central Asian Republics after 2014. In International Journal of Science, Commerce and Humanities. - South Shields : Post Academic Publications. ISSN 2053-5295, 2014, vol. 2, no. 7, pp. 89-100.
  článok

  článok