Výsledky vyhľadávania

 1. MARQUET, Oriol - MIRALLES-GUASCH, Carme. Resilient Territories and Mobility Adaptation Strategies in Times of Economic Recession: Evidence From the Metropolitan Region of Barcelona, Spain 2004–2012. In European Urban and Regional Studies. - London : Sage Publications Ltd, 2018. ISSN 1461-7145, 2018, vol. 25, no. 4, pp. 345-359.
  článok

  článok

 2. RAFAJ, Oliver. The Economic Growth of Slovak Urban Regions. In Slovak Winter Seminar of Regional Science. Slovak Winter Seminar of Regional Science : Papers of 8th Slovak Winter Seminar of Regional Science. - Bratislava : Publishing House EKONOM, 2018. ISBN 978-80-225-4540-2, pp. [1-10] CD-ROM. APVV-14-0512.
  článok

  článok

 3. TÓTH, Vladimír. Teoretické prístupy k identifikácii vnútornej štruktúry funkčných mestských regiónov na Slovensku. In Geografický časopis : [vedecký časopis]. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2014. ISSN 0016-7193, 2014, roč. 66, č. 4, s. 363-381.
  článok

  článok

 4. NOVOTNÝ, Ladislav. Zmeny národnostnej štruktúry obyvateľstva v kontexte migrácie vo funkčnom mestskom regióne Bratislava. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2013. ISSN 1210-1095, 2013, roč. 23, č. 3, s. 30-45.
  článok

  článok

 5. ŠTOFKO, Michal - REHÁK, Štefan. Dopadová štúdia: vplyv Ekonomickej univerzity na Bratislavu. In Zimný seminár regionálnej vedy : zborník príspevkov z vedeckého seminára 23. - 25. marec 2011, Nový Smokovec, Vysoké Tatry. - Bratislava : [Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja NHF EU], 2011. ISBN 978-80-225-3196-2, s. 1-9. ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 6. ŠVECOVÁ, Silvia. Vybrané projekty cezhraničnej spolupráce Slovenskej republiky a Rakúska. In Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska : verejná správa - rozvojové trendy - manažment a podnikanie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 10. november 2011. - Bratislava : Inštitút aplikovaného manažmentu, 2011. ISBN 978-80-970802-1-1, s. 518-524.
  článok

  článok

 7. BILÁ, Anna. Inovačná, výskumná a vývojová pozícia Technickej univerzity v Košiciach a jej vplyv na regionálny rozvoj. In Zimný seminár regionálnej vedy : zborník príspevkov z vedeckého seminára 23. - 25. marec 2011, Nový Smokovec, Vysoké Tatry. - Bratislava : [Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja NHF EU], 2011. ISBN 978-80-225-3196-2, s. 1-9.
  článok

  článok

 8. KOREC, Pavol. Niekoľko poznámok k regionálnej typizácii územia Slovenska v kontexte jeho regionálneho rozvoja. In Zimný seminár regionálnej vedy : zborník príspevkov z vedeckého seminára 23. - 25. marec 2011, Nový Smokovec, Vysoké Tatry. - Bratislava : [Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja NHF EU], 2011. ISBN 978-80-225-3196-2, s. 1-18.
  článok

  článok

 9. STRYJAKIEWICZ, Tadeusz. Location factors of the creative and knowledge - intensive industries in European metropolitan regions. In Geografický časopis : [vedecký časopis]. - Bratislava : Institute of Geography, Slovak Academy of Sciences, 2010. ISSN 0016-7193, 2010, roč. 62, č. 1, s. 3-19.
  článok

  článok

 10. MALEGA, Peter - ZÁVADSKÝ, Cyril. Analýza súčasného ekonomického vývoja v Košickom kraji. In Obnoviteľné nosiče energie - východisko z ekonomickej krízy vidieka a regiónov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU, 2009. ISBN 978-80-225-2787-3.
  článok

  článok