Výsledky vyhľadávania

 1. KOLENČÍK, Peter. Regenerace brownfieldů vyžaduje kreativitu. In Logistika. - Praha : Economia, 2022. ISSN 1211-0957, 2022, roč. 28, č. 3, s. 28-29.
  článok

  článok

 2. KALABISKA, Roman - HLAVÁČEK, Michal. Regional Determinants of Housing Prices in the Czech Republic. In Finance a úvěr : Czech Journal of Economics and Finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2022. ISSN 2464-7683, 2022, vol. 72, no. 1, s. 2-29.
  článok

  článok

 3. UHMAN, Jiří. Vliv signifikantních faktorů na ceny bytů ve vybraných regionech ČR. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2022. ISSN 1336-5711, 2022, roč. 19, č. 1, s. [1-18].
  článok

  článok

 4. PISCOVÁ, Magdaléna. Identity and Perception of Capital Cities by the City Elites. The Case of the Visegrad Countries. In Geografický časopis : [recenzovaný vedecký časopis]. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2022. ISSN 0016-7193, 2022, roč. 74, č. 1, s. 75-94.
  článok

  článok

 5. MIROVIĆ, Vera et al. Profitability Management of Tourism Sector in AP Vojvodina. In Strategic Management : International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management. - Subotica : Faculty of Economics in Subotica University of Novi Sad, 2022. ISSN 2334-6191, 2022, vol. 27, no. 1, s. 57-63.
  článok

  článok

 6. ŠPUREK, Miroslav. Úlohy univerzít v regionálnych inovačných systémoch. In Monitor hospodárskej politiky : [vedecko popularizačný časopis]. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2022. ISSN 2453-9287, 2022, č. 1.
  článok

  článok

 7. FODRANOVÁ, Iveta. Rodinné podniky nie sú spasiteľom malých firiem. In Hospodárske noviny. - Bratislava : MAFRA Slovakia, 2022. ISSN 1335-4701, 14.-18. apríla 2022, roč. 30, č. 73, s. 6.
  článok

  článok

 8. MICHŇOVÁ, Mária - MEGYESIOVÁ, Silvia. Importance of Region and Other Socio-Economic Factors in the Model of Business Efficiency. In EDAMBA 2021. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2021 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4930-1, pp. 317-326 online.
  článok

  článok

 9. STRÁŽOVSKÁ, Ľubomíra. Aktuálne o zmenách vo vybraných ekonomických pravidlách v r. 2021 - 2022 na Slovensku. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2022. ISSN 2453-9988, 2022, roč. 14, č. 1, s. 77-86 online.
  článok

  článok

 10. MICHŇOVÁ, Mária. The Impact of Public Procurement on the Efficiency of Regions. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XVII. (2022). Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XVII. (2022) : Reviewed Proceeding of Posts from an 17. International Scientific Conference. - Košice : KKM PHF, 2022. ISBN 978-80-225-4946-2, p. 93 online.
  článok

  článok