Výsledky vyhľadávania

 1. ICO - zatím neregulovaný rybník, který pomalu vysychá. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2021. ISSN 1212-4273, 2021, roč. 28, č. 2, s. 32-33.
  článok

  článok

 2. ŠLOSAR, Igor. The Role of the State in Regulating Work from Home: The Cases of Croatia and Estonia. In 4Liberty.eu Review. - Lodz : Fundacija Liberté!, 2021. ISSN 2391-7083, 2021, no. 14, s. 82-95.
  článok

  článok

 3. ŠINDELÁŘ, Jiří. Jak úspěšně řídit výkon externí distribuce? In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2021. ISSN 1212-4273, 2021, roč. 28, č. 1, s. 38-39.
  článok

  článok

 4. STASZKIEWICZ, Maria. Evropa vhystá tvrdá pravidla pro bitcoin i Libru. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2021. ISSN 1212-4273, 2021, roč. 28, č. 2, s. 34-35.
  článok

  článok

 5. POÓR, József et al. Labor Shortage in Seven Central and Eastern European Countries in Transition: Before and During COVID 19. In Journal of Corporate Governance Research. - Las Vegas : Macrothink Institute. ISSN 1948-4658, 2021, vol. 5, no. 1, pp. 62-92 online.
  článok

  článok

 6. SADLOŇOVÁ, Mária. Minimálne sadzby na triedený zber a zhodnotenie odpadov z hľadiska práva Európskej únie a Ústavy Slovenskej republiky. In Odpady : minimalizácia, zhodnocovanie, a zneškodňovanie. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021. ISSN 1335-7808, 2021, roč. 21, č. 4, s. 11-13.
  článok

  článok

 7. SLEZÁKOVÁ, Andrea - JEDINÁK, Peter. Cross-Border Financial Intermediation in the European Union, Slovakia and Czech Republic. In Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment. International Joint Conference. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment : Proceedings from 21th International Joint Conference, May 20 - 21, 2021, Prague, Czech Republic - Bratislava, Slovakia. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4816-8. ISSN 2453-6113, pp. 218-228 online. APVV-16-0553.
  článok

  článok

 8. DANIEL, Pavel. Globální pandemie covidu regulaci bank nezpřísní. Aspoň prozatím. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2021. ISSN 1212-4273, 2021, roč. 28, č. 5, s. 30-31.
  článok

  článok

 9. MARTONOVÁ, Lenka - DRDÚLOVÁ, Edita. Požiadavky článku 9 rámcovej smernice o vode a cenová politika Slovenska v oblasti vôd. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2021. ISSN 0322-886X, 2021, roč. 64, č. 3-4, s. 13-15.
  článok

  článok

 10. ZANKER, Marek et al. The GDPR at the Organizational Level: A Comparative Study of Eight European Countries. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2021. ISSN 1212-3609, 2021, roč. 24, č. 2, pp. 207-222.
  článok

  článok