Výsledky vyhľadávania

 1. SIEGLOVÁ, Dagmar. Advertisement Wars? Watch whom you Really Offend. In Marketing science & inspirations : vedecký časopis zameraný na problematiku marketingu a marketingového manažmentu. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. ISSN 1338-7944, 2019, roč. 14, č. 2, s. 21-37.
  článok

  článok

 2. JAŠKO, Jozef. Skrytá reklama. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1337-060X, 2018, roč. 13, č. 2, s. 51-53.
  článok

  článok

 3. MAXIM, Marek - DANKOVÁ, Lenka. Etika v marketingu. In Quality and leading innovation. International scientific conference. Quality and leading innovation III. : proceedings from the international scientific conference : 25. - 27. september 2017, Košice (SK), Uzhgorod (UA). - Košice : University of Economics, Faculty of Business Economics with seat in Košice, 2017. ISBN 978-617-589-144-5, s. 255-260 CD-ROM.
  článok

  článok

 4. ŽITŇANSKÝ, Eduard. Parazitovanie na známych značkách. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2014. ISSN 1335-0684, 3. apríla 2014, roč. 24, č. 13.
  článok

  článok

 5. KROŠLÁK, Daniel - NEVOLNÁ, Zuzana - OLŠOVSKÁ, Andrea. Podnikateľské právo. Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. 288 s. ISBN 978-80-8168-045-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. VOZÁR, Jozef. Právo proti nekalej súťaži. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2013. 320 s. ISBN 978-80-224-1272-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 7. Rozhodnutia vo veciach reklamy. Zostavili Jozef Vozár, Ľubomír Zlocha. Bratislava : Iura Edition, člen skupiny Wolters Kluwer, 2013. 339 s. ISBN 978-80-8078-677-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. KOSIOROWSKA, Małgorzata. Protection of young consumers from the influence of advertising of foods high in fat, sugar, salt and sweetened carbonated beverages - is it possible? In Commodity science - traditions and relevance : 12. scientific conference with international participation : Varna, 24th - 25th October 2013. - Varna : Grafik, 2013. ISBN 978-954-8760-51-5, s. 221-227. KEGA 017EU-4/2013.
  článok

  článok

 9. PLAVČANOVÁ, Veronika. Úprava vybraných nástrojov marketigovej komunikácie v legislatíve Slovenskej republiky. In Manažment v teórii a praxi : zborník príspevkov z vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : 6. 12. 2012, Bratislava. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2012. ISBN 978-80-223-3351-1, s. 299-304.
  článok

  článok

 10. SLIVKOVÁ, Katarína. Informativní versus persvazivní reklama. In Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference : Hradec Králové, 12.-16.12.2011. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2011. ISBN 978-80-904877-7-2, s. 2156-2165. Názov dokumentu v češtine, text článku v slovenčine.
  článok

  článok