Výsledky vyhľadávania

 1. KEVULA, Jozef. Zákon o reklame : zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame s komentárom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2021. ISSN 1335-1583, 2021, roč. 26, č. 4, s. 101-132.
  článok

  článok

 2. VAŠKOVÁ, Naďa. Reklama a odpočítanie DPH. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2021. ISSN 1335-1583, 2021, roč. 26, č. 4, s. 221-225.
  článok

  článok

 3. CHUNG, Yessica C.Y. - CHANG, Hung-Hao - KITAMURA, Yukinobu. Digital and Traditional Media Advertising and Business Performance of Agribusiness Firms – Empirical Evidence in Japan. In Agricultural Economics. - Praha : Czech Academy of Agricultural Sciences, 2021. ISSN 1805-9295, 2021, vol. 67, no. 2, s. 51-59.
  článok

  článok

 4. VYSEKALOVÁ, Jitka. Češi a reklama 2021. In Marketing & komunikace : časopis české marketingové společnosti. - Praha : Česká marketingová společnost, 2021. ISSN 1211-5622, 2021, roč. 31, č. 1, s. 6-10.
  článok

  článok

 5. Stratégie : odborný mesačník o marketingu, reklame a médiách. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : MAFRA. 12x ročne. ISSN 1335-2016. Dostupné na : http://www.strategie.sk
  časopis

  časopis

 6. KUCHTA, Martin - VAŠKOVÁ, Linda - MIKLOŠÍK, Andrej. Facebook Explore Feed: Perception and Consequences of the Experiment. - Registrovaný: Web of Science. In The Review of Socionetwork Strategies. - [Tokio] : Springer Japan. ISSN 1867-3236, 2020, vol. 14, no. 1, pp. 93-107 online. KEGA 016EU-4/2019.
  článok

  článok

 7. MIKLOŠÍK, Andrej et al. Are Australian TV Advertisers Aware of Evolving Online Information Search Patterns? In IEEE Access. - Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers. ISSN 2169-3536, 2020, vol. 8, pp. 143066-143075 online. (2020 - Current Contents). VEGA 1/0657/19, KEGA 016EU-4/2019.
  článok

  článok

 8. YAMANI, Ahmed Kadiri Hassani. Gender Representations in Moroccan Print Advertising. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2020. ISSN 1857-7431, 2020, vol. 16, no. Special Edition, pp. 33-46.
  článok

  článok

 9. Die Macht der Meinungsführer : von Celebrities bis zu Influencern. 1. Auflage. Frankfurt am Main : Frankfurter Allgemeine Buch, 2020. 255 s. Read More. ISBN 978-3-95601-226-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. PUHOVICHOVÁ, Diana. Komunikačná politika podniku ako nástroj predaja. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIV : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4763-5, s. 378-388 online. VEGA 1/0017/20.
  článok

  článok