Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 2892  
Vaša otázka: Heslá = "reklama"
 1. VYSEKALOVÁ, Jitka. Češi a reklama 2022. In Marketing & komunikace : časopis české marketingové společnosti. - Praha : Česká marketingová společnost, 2022. ISSN 1211-5622, 2022, roč. 32, č. 1, s. 6-11.
  článok

  článok

 2. KONEČNÝ, Michal et al. Analysis of the Czech Advertising Market and Its Main Players. In International Conference on Entrepreneurial Competencies in a Changing World (ECCW 2021). SHS Web of Conferences. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2022. ISSN 2261-2424, pp. [1-6] online. VEGA 1/0140/21.
  článok

  článok

 3. SCHMIDT, Peter - KOVÁČ, Branislav. Reklamné služby z pohľadu dane z príjmov a DPH. In Bulletin Slovenskej komory daňových poradcov : časopis pre odbornú verejnosť a vedu. - Bratislava : Slovenská komora daňových poradcov. ISSN 2644-688X, 2022, č. 2, s. 11-23 online.
  článok

  článok

 4. VETERNÍKOVÁ, Mária. Ochrana spotrebiteľa a reklama. In Studia commercialia Bratislavensia : Scientific Journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2022. ISSN 1339-3081, 2022, roč. 15, č. 1, s. 126-134 online.
  článok

  článok

 5. BÖSZÖRMENYI, Jana. Charitatívna a humanitárna činnosť z pohľadu daní a účtovníctva. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2022. ISSN 1336-426X, 2022, roč. 19, č. 5, s. 12-18.
  článok

  článok

 6. MIKLOŠÍK, Andrej et al. The Attitudes of Slovak Digital Native Students Towards Online Video Advertising. In Communication Today : Scientific Journal from the Mass Media and Marketing Communication Field. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2022. ISSN 1338-130X, 2022, vol. 13, no. 1, pp. 92-106.
  článok

  článok

 7. MARQUARD, Pascal. Global Trends in Advertising Strategies in a Covid-19 Era: Evidence from China and Germany. In Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. - Praha : Vysoká škola regionálního rozvoje Praha, 2022. ISSN 1805-3246, 2022, č. 1, s. [1-15].
  článok

  článok

 8. OLŠIAKOVÁ, Miriam. Marketingový koncept Market-Pack ako inovatívna a jedinečná technika marketingovej komunikácie. In Transfer inovácií : špecializovaný elektronický časopis zameraný na vedecko-technické výstupy grantových a podnikových inovačných stratégií. - Košice : Ústav manažmentu, priemyslu a digitálneho inžinierstva a Katedra automobilovej výroby, 2022. ISSN 1337-7094, 2022, č. 45, s. 16-20.
  článok

  článok

 9. Stratégie : odborný mesačník o marketingu, reklame a médiách. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : MAFRA. 12x ročne. ISSN 1335-2016. Dostupné na : http://www.strategie.sk
  časopis

  časopis

 10. ŠIPOLDOVÁ, Romana. Using Text Mining to Analyse Web Addresses (URLS). In 77th International Scientific Conference on Economic and Social Development. Economic and Social Development : 77th International Scientific Conference on Economic and Social Development (Book of Proceedings). - Varazdin : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2022. ISSN 1849-7535, pp. 71-80 online. VEGA 1/0561/21.
  článok

  článok