Výsledky vyhľadávania

 1. Separát štatistickej ročenky školstva SR 2017 : súhrnné tabuľky. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2018. 29 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 2. HORVÁTHOVÁ, Jarmila. Návrhy SNS na podporu turizmu sú podľa expertov populizmom. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 7. septembra 2017, roč. 27, č. 36, s. 42-45.
  článok

  článok


 3. Separát štatistickej ročenky školstva SR 2016 : súhrnné tabuľky. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2017. 29 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. Separát štatistickej ročenky školstva SR 2015 : súhrnné tabuľky. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2016. 29 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. ĆWIEK, Małgorzata - WAŁĘGA, Agnieszka. Household expenditure on recreation and culture in Poland in the years 2005-2013. In Statistical methods in socio-economic research : theory and applications. Scientific seminar. Statistical methods in socio-economic research : [proceedings] : theory and applications : 22nd slovak-polish-ukrainian scientific seminar : Virt, 20th - 23rd october, 2015. - Bratislava : ŠEVT, 2016. ISBN 978-80-8106-071-7, pp. 7-22.
  článok

  článok


 6. POCZTA-WAJDA, Agnieszka - POCZTA, Joanna. The Role of natural conditions in qualified agritourism - case of Poland. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2016. ISSN 0139-570X, 2016, vol. 62, no. 4, s. 167-180.
  článok

  článok


 7. ELIAŠOVÁ, Darina. Pozycja uydrowiska Cerwonz Klastor-Smerdzonka w słowacko-polskim przygranicznim. In ZN Europa Regionum : zeszyt naukowy. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2015. ISSN 1428-278X, s. 161-171.
  článok

  článok


 8. Separát štatistickej ročenky školstva SR 2014 : súhrnné tabuľky. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2015. 29 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. FODRANOVÁ, Iveta. Komparácia trendov dopytu po rekreácii a kultúre v Českej a Slovenskej republike. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2015. ISSN 1337-7493, 2015, roč. 8, č. 32, s. 526-534.
  článok

  článok


 10. FODRANOVÁ, Iveta. Utilization of behavioral models for determination of socio-cultural factors for the investigation of social capacity of outdoor recreation. In Czech hospitality and tourism papers. - Prague : The Institute of hospitality management in Prague, 2015. ISSN 1801-1535, 2015, vol. 11, no. 25, pp. 40-53.
  článok

  článok