Výsledky vyhľadávania

 1. JESNÝ, Martin. Priemysel bude konkurencieschopný iba s Ro-Manom. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2017. ISSN 1336-9857, Mar 2017, č. 2-3, s. 12-20, 22.
  článok

  článok

 2. MARIANYI, Peter. Je päť minút po dvanástej, vážení... In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1339-2433, 2017, roč. 9, č. 4, s. 50-51.
  článok

  článok

 3. RELIK 2016 : reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti. Mezinárodní vědecká konference. RELIK 2016 : reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti : sborník příspěvků : [9.] mezinárodní vědecká konference : 10. a 11. listopad 2016, [Praha, Česká republika] [elektronický zdroj]. 1. vyd. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2016. CD-ROM [900 s.]. IGA 21/2015. ISBN 978-80-245-2166-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. RELIK 2014 : reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti. Mezinárodní vědecká konference. RELIK 2014 : reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti : sborník příspěvků : [7.] mezinárodní vědecká konference, 24. a 25. listopad 2014 , [Praha, Česko] [elektronický zdroj]. 1. vyd. Slaný : Melandrium, 2014. CD-ROM [540 s.]. IGA 8/2013. ISBN 978-80-87990-03-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. TKÁČ, Miroslav. Reprodukcia pracovnej sily SR. In Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 16. a 17. mája 2013, Veľký Meder. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2013. ISBN 978-80-225-3637-0, s. 605-612. VEGA 1/0103/12.
  článok

  článok

 6. RELIK 2011. Mezinárodní vědecká konference. RELIK 2011 : sborník příspěvků : 4. mezinárodní konference : Praha, 5.-6.12.2011 [elektronický zdroj]. Slaný : Melandrium, 2011. CD-ROM. ISBN 978-80-86175-75-1.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. HRUBÝ, Ján - STEHLÍKOVÁ, Beáta. Vplyv populačného vývoja na ponuku práce a sociálne zabezpečenie poproduktívnej populácie. In Acta oeconomica et informatica : vedecký časopis pre ekonomiku a informatiku v poľnohospodárstve = The Scientifical journal for economics and informatics in Agriculture. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2002. ISSN 1335-2571, 2002, roč. 5, č. 1, s. 10-14.
  článok

  článok

 8. Analýza vývoje zaměstnanosti v roce 1992. : Ze zprávy Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. In Sociální politika, 1993, č. 5, s. 5-7.
  článok

  článok

 9. FILKA, M. Strategické změny personálního řízení podniku. In Podniková organizace, 1991, roč. 45, č. 2, s. 41-42.
  článok

  článok

 10. VYBÍRALOVÁ, Júlia. Rozhodujíci problémy reprodukce pracovních sil ve strojírensko-elektrotechnickém komplexu. In Národní hospodářství, 1991, č. 5, s. 8-12.
  článok

  článok