Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 15  
Vaša otázka: Heslá = "revízia hospodárenia"
 1. STARÍČKOVÁ, Zuzana. Ekonomická kriminalita a forenzný audit. In Ekonomické spektrum : recenzovaný vedecko-odborný on-line časopis o ekonómii a ekonomike. - Bratislava : CAESaR-Centrum vzdelávania, vedy a výskumu, 2014. ISSN 1336-9105, 2014, roč. 9, č. 1, s. 41-47 online.
  článok

  článok

 2. KAREŠ, Ladislav - KŇAŽKOVÁ, Veronika. Zákazky na uisťovacie služby k výkazom emisií skleníkových plynov. In Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie. Medzinárodná vedecká konferencia. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava - hotel West - Kamzík , 3. - 5. septembra 2013. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3821-3, s. 40-43.
  článok

  článok

 3. KUBAŠČÍKOVÁ, Zuzana - PARAJKA, Branislav. Due diligence. In Teória a prax účtovníctva a audítorstva : zborník z vedeckej konferencie; Bratislava, 20. jún 2011. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3287-7, s. 49-51.
  článok

  článok

 4. MILECOVÁ, Miroslava. Ako prežiť interný audit. In Zisk : riadenie - marketing - podnikanie. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2010. ISSN 1337-9151, 2010, č. 11, s. 52-55.
  článok

  článok

 5. KAREŠ, Ladislav. Čo nového v štandardoch IAASB - perspektíva a uvedenia nových štandardov do audítorskej praxe. In Účetnictví v procesu světové harmonizace. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze - Nakladatelství Oeconomica, 2010. ISBN 978-80-245-1685-1, s. 75-78. VEGA 1/0284/08. 1/0284/08, VEGA, Metodologické aspekty účtovníctva, audítorstva a kontroly v mikroekonomickom prostredí s dôrazom na potreby teórie a praxe v kontexte národných a nadnárodných požiadaviek.
  článok

  článok

 6. Revenue statistics 1965-2000. Paris : OECD, 2001. 308 s. Statistics. ISBN 92-64-09515-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 7. BEZÁKOVÁ, S. - LUPTÁKOVÁ, O. O audite z prvej ruky : Reálny obraz o hospodárení firmy nie je luxusom, ale nutnosťou. In Slovenský Profit, 1994, roč. 2, č. 23, s. 11.
  článok

  článok

 8. ZEMANOVIČ, F. - HOLOŠKOVÁ, A. Tlak na hospodárnosť : Hovoríme s riaditeľom sekcie rozpočtu a informačných sústav MŠV SR Ing. Františkom Zemanovičom, CSc. In Učiteľské noviny, 1994, roč. 44, č. 24, s. 4.
  článok

  článok

 9. Audítorstvo účtovníctva : Metodika. 1. vyd. Bratislava : Prúdy, 1991. 142 s. ISBN 80-85355-00-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 2, prezenčne 0]
 10. FIREŠ, Bohuslav. Základy účetnictví v tržní ekonomice. 1. vyd. Praha : Inst. řízení, 1991. 108 s. ISBN 80-7014-039-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.