Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 241  
Vaša otázka: Heslá = "revízia"
 1. KŇAŽKOVÁ, Veronika. Dôležitosť audítorských dôkazov pre závery audítora v čase globálneho vývoja. In AIESA 2020. medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : recenzovaný zborník - 19. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Ivana Brezinu, CSc., 13. novembra 2020, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2020. ISBN 978-80-89962-68-6, s. 89-98 online.
  článok

  článok

 2. ZÁLEŽÁKOVÁ, Eliška. SLOVbiz : hygiena nadovšetko. In Metamorfózy startupov na ceste za podnikateľským úspechom : recenzovaný zborník prípadových štúdií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4767-3, s. 109-110 online.
  článok

  článok

 3. HRTÁNEK, Ladislav. Novela zákona o rozpočtových pravidlách. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2019. ISSN 1337-060X, 2019, roč. 14, č. 6, s. 67-69.
  článok

  článok

 4. Production Transformation Policy Review of Colombia : Unleashing Productivity. Paris : OECD ; Vienna : UNIDO ; New York : UN, 2019. 139 s. OECD Development Pathways. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/development/production-transformation-policy-review-of-colombia_9789264312289-en> ISBN 978-92-64-31227-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. MACÁKOVÁ, Jana. Revoluce, nebo evoluce evropského systému dohledu nad finančními trhy? In Pojistný obzor : odborný čtvrtletník českého pojištovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2018. ISSN 2464-7381, 2018, č. 3, s. 14-17.
  článok

  článok

 6. KAREŠ, Ladislav - KRIŠKOVÁ, Petra. Systémy kontroly kvality auditu. Lektorovali: Ján Užík, Veronika Kňažková. 1. vydanie. Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2018. 100 s. [7,6 AH]. ISBN 978-80-972525-2-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. Rethinking Quality Assurance for Higher Education in Brazil. Paris : OECD, 2018. 179 s. Reviews of National Policies for Education. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/education/rethinking-quality-assurance-for-higher-education-in-brazil_9789264309050-en> ISBN 978-92-64-30904-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. MÜLLEROVÁ, Libuše - KRÁLÍČEK, Vladimír. Auditing pro manažery : aneb jak porozumět ověřování účetní závěrky statutárním auditorem. 3. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2017. 206 s. ISBN 978-80-7552-768-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. KŇAŽKOVÁ, Veronika - PARAJKA, Branislav. Materialita a jej úloha v audite účtovnej závierky. In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 17. medzinárodná vedecká konferencia : 9. november 2017, Bratislava. - Bratislava : Publisher Letra Edu, 2017. ISBN 978-80-972866-2-0, s. 65-73 CD-ROM. APVV-16-0602.
  článok

  článok

 10. Kvalita vody v povodí Dunaja: pri vykonávaní rámcovej smernice o vode sa dosiahol pokrok, stále však je čo robiť : osobitná správa č. 23 : (podľa článku 287 ods. 4 druhého pododseku ZFEÚ). Luxemburg : Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 2016. 82 s. ISBN 978-92-872-3781-1. ISSN 1831-0931. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.