Výsledky vyhľadávania

 1. OBADI, Saleh Mothana et al. Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky : vysoké riziká a väčšie neistoty. Recenzenti: Vladimír Gonda, Igor Kosír. 1. vyd. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2016. 344 s. [18,55 AH]. VEGA 2/0005/16, VEGA 2/0109/16, VEGA 2/0070/15, VEGA 2/0026/15, VEGA 1/0654/16 (V-16-100-00). ISBN 978-80-7144-271-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 2. GLESKOVÁ, Silvia - KUCEJOVÁ, Oľga. Finančná štruktúra a operácie MMF: zdroje, iniciatíva pre nízkopríjmové krajiny, alokácia SDR. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2015. ISSN 1335-0900, September 2015, roč. 23, č. 7, s. 16-20.
  článok

  článok


 3. PAVELKA, Ľuboš - TURAN, Alexander. Expanzia tezaurácie zlata ako dôsledok straty dôvery vo svetové meny. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2014. ISSN 0013-3035, 2014, roč. 62, č. 2, s. 199-218. VEGA 1/0550/2014.
  článok

  článok


 4. MICHALÍKOVÁ, Denisa - PALUŠ, Peter. Platobná bilancia Slovenskej republiky za posledných 10 rokov. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Derivát, 2014. ISSN 1336-5711, 2014, č. Január, s. 1-15 online. Názov z titulnej obrazovky.
  článok

  článok


 5. ÁRENDÁŠ, Peter - CHOVANCOVÁ, Božena. Is it possible to back a major world currency by gold? In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2013. ISSN 0323-262X, 2013, roč. 42, č. 2, s. 128-139.
  článok

  článok


 6. DRAKOVÁ, Silvia. Súčasné postavenie štátov BRICS vo svetovej ekonomike. In Ekonómia a podnikanie : vedecký časopis Fakulty ekonómie a podnikania PEVŠ. - Bratislava ; Bratislava : Fakulta ekonómie a podnikania : Fakulta ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy, 2013. ISSN 1337-4990, 2013, roč. 7, č. 1, s. 90-103.
  článok

  článok


 7. KRASULOVÁ, Denisa. Vývoj platobnej bilancie SR za posledných 10 rokov. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Derivát, 2013. ISSN 1336-5711, 2013, č. Január, s. 1-15 online. Názov z titulnej obrazovky. Požaduje sa Microsoft Internet Explorer.
  článok

  článok


 8. MACHALA, Karel. Stabilita plná nejistot. In Bankovnictví : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2012. ISSN 1212-4273, 2012, roč. 19, č. 6-7, s. 10-12.
  článok

  článok


 9. JANÁČEK, Kamil - KOMÁREK, Luboš. Bude americký dolar nadále dominantní světovou rezervní měnou? In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2012. ISSN 0032-3233, 2012, roč. 60, č. 1, s. 3-19.
  článok

  článok


 10. BAČIŠIN, Vladimír. Suverénne fondy a ich transparentnosť. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Derivát, 2012. ISSN 1336-5711, 2012, č. Jún. Názov z titulnej obrazovky. Požaduje sa Microsoft Internet Explorer.
  článok

  článok