Výsledky vyhľadávania

 1. Tridsiatnici investujú. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2018. ISSN 1335-2008, 2018, roč. 23, č. 3, s. 23.
  článok

  článok


 2. BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama. Vplyv tichých rezerv na finančnú situáciu a výnosnosť podnikateľskej účtovnej jednotky. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2018. ISSN 1339-987X, 2018, roč. 16, č. 2, s. 5-15 online. KEGA 026EU-4/2016.
  článok

  článok


 3. Prístup k úverom sa sťaží, treba mať nasporené viac. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1339-2433, 2017, roč. 9, č. 6-7, s. 72.
  článok

  článok


 4. BIKÁR, Miloš - KMEŤKO, Miroslav. Rezervy centrálnych bánk. In Ekonomika, financie a manažment podniku - 2017 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4435-1, s. 42-47 CD-ROM. VEGA MŠ SR 1/0007/16.
  článok

  článok


 5. KUBRANOVÁ, Magdaléna. Operative decision – making interactions in company´s cash management. In Podnikové financie vo vede a praxi - 2016 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4308-8, s. 106-112. VEGA 1/0008/14.
  článok

  článok


 6. JANKOVSKÁ, Anežka - KONEČNÁ, Martina - KOVÁČOVÁ, Jana. Current Issue of International Liquidity and International Reserves. In The role of financial sector in supporting the economic recovery of CEE countries. International conference on currency, banking and international finance. The role of financial sector in supporting the economic recovery of CEE countries : conference proceedings : 8th international conference on currency, banking and international finance : 10 and 11 september 2014, Bratislava, Slovak Republic. - Bratislava : EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3926-5, s. [1-15]. VEGA 1/0613/12.
  článok

  článok


 7. Managing economic volatility in Latin America. Editors: Gaston Gelos and Alejandro Werner. Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2014. iv, 198 s. ISBN 978-1-48436-498-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. AKYÜZ, Yilmaz. The financial crisis and the global south : a development perspective. London : Pluto Press, 2013. 190 s. ISBN 978-0-7453-3362-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. BERNANKE, Ben S. The federal reserve and the financial crisis. Princeton : Princeton University Press, 2013. 134 s. ISBN 978-0-691-15873-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 10. BAČIŠIN, Vladimír. Fondy štátneho bohatstva - nový hráč na kapitálových trhoch. In Vybudovanie laboratória makroekonomických analýz a prognóz : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckého a odborného workshopu v rámci riešeného projektu OPVaV : vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie civilizačných výziev v 21. storočí : Bratislava 14. február 2013 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3581-6, s. [1-6] CD-ROM. ITMS 26240120032.
  článok

  článok