Výsledky vyhľadávania

 1. ŽIVKOV, Dejan - NJEGIĆ, Jovan - PEĆANAC, Marko. Wavelet Analysis of the Interdependence between Stocks and Bonds in the Selected East European and Eurasian Emerging Markets. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2019. ISSN 0013-3035, 2019, roč. 67, č. 2, s. 175-194.
  článok

  článok

 2. ŠKRINIAR, Pavel. Recept na vybudovanie finančnej rezervy. In FinPro : samostatná nepredajná príloha vybraných slovenských periodík. - Bratislava : Ivales. ISSN 2585-8335, 2018, č. 1, s. 12.
  článok

  článok

 3. ŠKRINIAR, Pavel. Míňaj a šetri súčasne. In FinPro : samostatná nepredajná príloha vybraných slovenských periodík. - Bratislava : Ivales. ISSN 2585-8335, 2018, č. 3, s. 7.
  článok

  článok

 4. BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama. Vplyv tichých rezerv na finančnú situáciu a výnosnosť podnikateľskej účtovnej jednotky. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2018. ISSN 1339-987X, 2018, roč. 16, č. 2, s. 5-15 online. KEGA 026EU-4/2016.
  článok

  článok

 5. Tridsiatnici investujú. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2018. ISSN 1335-2008, 2018, roč. 23, č. 3, s. 23.
  článok

  článok

 6. Prístup k úverom sa sťaží, treba mať nasporené viac. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1339-2433, 2017, roč. 9, č. 6-7, s. 72.
  článok

  článok

 7. BIKÁR, Miloš - KMEŤKO, Miroslav. Rezervy centrálnych bánk. In Ekonomika, financie a manažment podniku - 2017 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4435-1, s. 42-47 CD-ROM. VEGA MŠ SR 1/0007/16.
  článok

  článok

 8. KUBRANOVÁ, Magdaléna. Operative decision – making interactions in company´s cash management. In Podnikové financie vo vede a praxi - 2016 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4308-8, s. 106-112. VEGA 1/0008/14.
  článok

  článok

 9. JANKOVSKÁ, Anežka - KONEČNÁ, Martina - KOVÁČOVÁ, Jana. Current Issue of International Liquidity and International Reserves. In The role of financial sector in supporting the economic recovery of CEE countries. International conference on currency, banking and international finance. The role of financial sector in supporting the economic recovery of CEE countries : conference proceedings : 8th international conference on currency, banking and international finance : 10 and 11 september 2014, Bratislava, Slovak Republic. - Bratislava : EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3926-5, s. [1-15]. VEGA 1/0613/12.
  článok

  článok

 10. Managing economic volatility in Latin America. Editors: Gaston Gelos and Alejandro Werner. Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2014. iv, 198 s. ISBN 978-1-48436-498-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]