Výsledky vyhľadávania

 1. Voprosy ekonomiki. - Spracovaný v EKO-INDEX. Moskva : NP Redakcija žurnal Voprosy ekonomiki. 12x ročne. ISSN 0042-8736. Dostupné na : http://www.vopreco.ru
  časopis

  časopis


 2. ŠTOFOVÁ, Lenka - SZARYSZOVÁ, Petra - MIHALČOVÁ, Bohuslava. Model of Competitiveness Measurement in the Context of the Strategy Europe 2020. In New Trends in Process Control Management. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. ISBN 978-80-248-4161-8, pp. 209-232 [1,76 AH].
  článok

  článok


 3. HORBULÁK, Zsolt. Priebeh socializácie obchodných podnikov a živností v Československu. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave [elektronický zdroj]. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2017. ISSN 1337-9313, 2017, roč. 9, č. 1, s. 6-16.
  článok

  článok


 4. EUKER: European Union Knowledge Economy Review : scientific journal [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Vranov nad Topľou : European Union Knowledge Economy Pass. vychádza nepravidelne. Dostupné na : <http://www.eukepass.com/index.php/2-uncategorised/74-euker> ISSN 1339-2786.
  elektronický časopis

  elektronický časopis


 5. PETRÍK, Borislav. Lexikón slovenských ekonómov. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2017. 136 s. ISBN 978-80-7144-277-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]

 6. OECD territorial reviews: Peru 2016. Paris : OECD, 2016. 300 s. OECD territorial reviews. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/oecd-territorial-reviews-peru-2016_9789264262904-en> ISBN 978-92-64-26284-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. Regulatory policy in Peru : assembling the framework for regulatory quality. Paris : OECD, 2016. 193 s. OECD reviews of regulatory reform. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/governance/regulatory-policy-in-peru_9789264260054-en> ISBN 978-92-64-26004-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. VEVERKOVÁ, Ingrid. Finančné výkazníctvo škôl a školských zariadení v roku 2016. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. ISSN 1336-9849, 2016, roč. 11, č. 5, s. 2-5.
  článok

  článok


 9. STEINHAUSER, Dušan - ČUKANOVÁ, Miroslava - BENKOVIČOVÁ, Katarína. Vplyv ekonomickej slobody meranej podľa inštitútu Fraser na ekonomickú výkonnosť krajiny. In MERKÚR 2016. International scientific conference for PhD. students and young scientists. MERKÚR 2016 : the proceedings of the international scientific conference for PhD. students and young scientists : Virt, november 30 - december 2, 2016. - Bratislava : Publisher EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4324-8, s. [1-10] CD-ROM. VEGA 1/0205/14, KEGA 002EU-4/2015.
  článok

  článok


 10. BARBER, Michael. How to run a government : so that citizens benefit and taxpayers don't go crazy. London : Penguin Books, 2016. 336 s. ISBN 978-0-141-97958-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]