Výsledky vyhľadávania

 1. Voprosy ekonomiki. - Spracovaný v EKO-INDEX. Moskva : NP Redakcija žurnal Voprosy ekonomiki. 12x ročne. ISSN 0042-8736. Dostupné na : http://www.vopreco.ru
  časopis

  časopis

 2. ŠTOFOVÁ, Lenka - SZARYSZOVÁ, Petra - MIHALČOVÁ, Bohuslava. Model of Competitiveness Measurement in the Context of the Strategy Europe 2020. In New Trends in Process Control Management. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. ISBN 978-80-248-4161-8, pp. 209-232 [1,76 AH].
  článok

  článok

 3. OECD Regulatory Policy Outlook 2018. Paris : OECD, 2018. 251 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-regulatory-policy-outlook-2018_9789264303072-en> ISBN 978-92-64-30306-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. EUKER: European Union Knowledge Economy Review : scientific journal [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Vranov nad Topľou : European Union Knowledge Economy Pass. 2-3x ročne. Dostupné na : <http://www.eukepass.com/index.php/2-uncategorised/74-euker> ISSN 1339-2786.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 5. HORBULÁK, Zsolt. Priebeh socializácie obchodných podnikov a živností v Československu. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave [elektronický zdroj]. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2017. ISSN 1337-9313, 2017, roč. 9, č. 1, s. 6-16.
  článok

  článok

 6. PETRÍK, Borislav. Lexikón slovenských ekonómov. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2017. 136 s. ISBN 978-80-7144-277-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 7. LAJČIAK, Milan. Overseas Chinese: how Chinese capitalism was born and how it has survived. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2016. ISSN 1339-3502, 2016, roč. 11, č. 4, s. 4-13 online.
  článok

  článok

 8. Changing inequalities in rich countries : analytical and comparative perspectives. Edited by Wiemer Salverda ... [et al.]. Oxford : Oxford University Press, 2016. 411 s. ISBN 978-0-19-878439-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. STEINHAUSER, Dušan - ČUKANOVÁ, Miroslava - BENKOVIČOVÁ, Katarína. Vplyv ekonomickej slobody meranej podľa inštitútu Fraser na ekonomickú výkonnosť krajiny. In MERKÚR 2016. International scientific conference for PhD. students and young scientists. MERKÚR 2016 : the proceedings of the international scientific conference for PhD. students and young scientists : Virt, november 30 - december 2, 2016. - Bratislava : Publisher EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4324-8, s. [1-10] CD-ROM. VEGA 1/0205/14, KEGA 002EU-4/2015.
  článok

  článok

 10. Nudge theory in action : behavioral design in policy and markets. Editor: Sherzod Abdukadirov. Cham : Palgrave Macmillan/Springer International Publishing AG, 2016. 351 s. Palgrave advances in behavioral economics. ISBN 978-3-319-31318-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]