Výsledky vyhľadávania

 1. Voprosy Ekonomiki. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Index Copernicus. Moskva : NP Redakcija žurnal Voprosy ekonomiki. 12x ročne. ISSN 0042-8736. Dostupné na : http://www.vopreco.ru
  časopis

  časopis

 2. 30 rokov transformácie Slovenska. Recenzenti: Alena Dubcová, Jaroslav Kita, Josef Kunc. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo UK, 2019. 460 s. VEGA 1/0540/16. ISBN 978-80-223-4859-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. ŠTOFOVÁ, Lenka - SZARYSZOVÁ, Petra - MIHALČOVÁ, Bohuslava. Model of Competitiveness Measurement in the Context of the Strategy Europe 2020. In New Trends in Process Control Management. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. ISBN 978-80-248-4161-8, pp. 209-232 [1,76 AH].
  článok

  článok

 4. OECD Regulatory Policy Outlook 2018. Paris : OECD, 2018. 251 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-regulatory-policy-outlook-2018_9789264303072-en> ISBN 978-92-64-30306-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. EUKER: European Union Knowledge Economy Review : scientific journal [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Vranov nad Topľou : European Union Knowledge Economy Pass. 2-3x ročne. Dostupné na : <http://www.eukepass.com/index.php/2-uncategorised/74-euker> ISSN 1339-2786.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 6. SHARMA, Ruchir. Co dělá národy úspěšnými : síly změny v postkrizovém světě. Překlad: Jana Odehnalová. 1. vydání. Buková u Příbramě : Tomáš Krsek, Nakladatelství, 2017. 467 s. ISBN 978-80-906242-3-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. NIŽNÍKOVÁ, Zuzana et al. Finančné riadenie vybranej spoločnosti. In Marketing manažment, obchod, finančné a sociálne aspekty podnikania. Medzinárodná vedecká konferencia. Marketing manažment, obchod, finančné a sociálne aspekty podnikania : zborník abstraktov : 5. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie : Košice (the Slovak Republic) and Tarnobrzeg (the Republic of Poland), may 18 - 20, 2017. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4384-2, s. 94.
  článok

  článok

 8. PETRÍK, Borislav. Lexikón slovenských ekonómov. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2017. 136 s. ISBN 978-80-7144-277-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 9. HORBULÁK, Zsolt. Priebeh socializácie obchodných podnikov a živností v Československu. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2017. ISSN 1337-9313, 2017, roč. 9, č. 1, s. 6-16.
  článok

  článok

 10. BARBER, Michael. How to run a government : so that citizens benefit and taxpayers don't go crazy. London : Penguin Books, 2016. 336 s. ISBN 978-0-141-97958-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]